Tennis 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Position 2 Match Wins

1
Trey Hull, JR

Ottumwa - Class 2A

1

Position 2 Set Wins

1
Trey Hull, JR

Ottumwa - Class 2A

1

Position 2 Game Wins

1
Trey Hull, JR

Ottumwa - Class 2A

11

Position 3 Match Wins

1
Trey Hull, JR

Ottumwa - Class 2A

3

Position 3 Set Wins

1
Trey Hull, JR

Ottumwa - Class 2A

7

Position 3 Game Wins

1
Trey Hull, JR

Ottumwa - Class 2A

80

Position 4 Match Wins

1
Lucas Barnes, JR

Ottumwa - Class 2A

3

Position 4 Set Wins

1
Lucas Barnes, JR

Ottumwa - Class 2A

4

Position 4 Game Wins

1
Lucas Barnes, JR

Ottumwa - Class 2A

27

Position 5 Match Wins

1
Lucas Barnes, JR

Ottumwa - Class 2A

8

Position 5 Set Wins

1
Lucas Barnes, JR

Ottumwa - Class 2A

15

Position 5 Game Wins

1
Lucas Barnes, JR

Ottumwa - Class 2A

108

Position 6 Match Wins

1
Cale Leonard, JR

Ottumwa - Class 2A

4

Position 6 Set Wins

1
Cale Leonard, JR

Ottumwa - Class 2A

6

Position 6 Game Wins

1
Cale Leonard, JR

Ottumwa - Class 2A

41