Tennis 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Position 4 Game Wins

1
Lane Kruger, JR

Mason City - Class 2A

4

Position 5 Match Wins

1
Zach Mulholland, JR

Mason City - Class 2A

6
2
Lane Kruger, JR

Mason City - Class 2A

4

Position 5 Set Wins

1
Zach Mulholland, JR

Mason City - Class 2A

12
2
Lane Kruger, JR

Mason City - Class 2A

8

Position 5 Game Wins

1
Zach Mulholland, JR

Mason City - Class 2A

72
2
Lane Kruger, JR

Mason City - Class 2A

52

Position 6 Match Wins

1
Lane Kruger, JR

Mason City - Class 2A

3
1
Zach Mulholland, JR

Mason City - Class 2A

3
1
Jackson Wickman, JR

Mason City - Class 2A

3

Position 6 Set Wins

1
Zach Mulholland, JR

Mason City - Class 2A

7
2
Lane Kruger, JR

Mason City - Class 2A

6
2
Jackson Wickman, JR

Mason City - Class 2A

6

Position 6 Game Wins

1
Zach Mulholland, JR

Mason City - Class 2A

45
2
Lane Kruger, JR

Mason City - Class 2A

36
2
Jackson Wickman, JR

Mason City - Class 2A

36