Tennis 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Position 1 Match Wins

1
Calvin Jaworski, JR

Grinnell - Class 1A

2

Position 1 Set Wins

1
Calvin Jaworski, JR

Grinnell - Class 1A

4

Position 1 Game Wins

1
Calvin Jaworski, JR

Grinnell - Class 1A

24

Position 2 Match Wins

1
Calvin Jaworski, JR

Grinnell - Class 1A

5
2
Alex Smith, JR

Grinnell - Class 1A

2

Position 2 Set Wins

1
Calvin Jaworski, JR

Grinnell - Class 1A

11
2
Alex Smith, JR

Grinnell - Class 1A

4

Position 2 Game Wins

1
Calvin Jaworski, JR

Grinnell - Class 1A

66
2
Alex Smith, JR

Grinnell - Class 1A

25

Position 3 Match Wins

1
Alex Smith, JR

Grinnell - Class 1A

2
1
Braden Blackford, JR

Grinnell - Class 1A

2

Position 3 Set Wins

1
Braden Blackford, JR

Grinnell - Class 1A

5
2
Alex Smith, JR

Grinnell - Class 1A

4

Position 3 Game Wins

1
Alex Smith, JR

Grinnell - Class 1A

44
2
Braden Blackford, JR

Grinnell - Class 1A

34

Position 4 Match Wins

1
Braden Blackford, JR

Grinnell - Class 1A

3
1
Cole Johnson, JR

Grinnell - Class 1A

3

Position 4 Set Wins

1
Braden Blackford, JR

Grinnell - Class 1A

6
1
Cole Johnson, JR

Grinnell - Class 1A

6

Position 4 Game Wins

1
Braden Blackford, JR

Grinnell - Class 1A

47
2
Cole Johnson, JR

Grinnell - Class 1A

37

Position 5 Match Wins

1
Cole Johnson, JR

Grinnell - Class 1A

3
2
Jacob Gosselink, JR

Grinnell - Class 1A

1

Position 5 Set Wins

1
Cole Johnson, JR

Grinnell - Class 1A

6
2
Jacob Gosselink, JR

Grinnell - Class 1A

2

Position 5 Game Wins

1
Cole Johnson, JR

Grinnell - Class 1A

37
2
Jacob Gosselink, JR

Grinnell - Class 1A

12

Position 6 Match Wins

1
Jacob Gosselink, JR

Grinnell - Class 1A

2

Position 6 Set Wins

1
Jacob Gosselink, JR

Grinnell - Class 1A

4

Position 6 Game Wins

1
Jacob Gosselink, JR

Grinnell - Class 1A

31
2
Nick Brennecke, JR

Grinnell - Class 1A

7