Tennis 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Position 1 Match Wins

1
Daniel Lu, JR

Dowling Catholic - Class 2A

9

Position 1 Set Wins

1
Daniel Lu, JR

Dowling Catholic - Class 2A

18

Position 1 Game Wins

1
Daniel Lu, JR

Dowling Catholic - Class 2A

113

Position 3 Match Wins

1
David Klemm, JR

Dowling Catholic - Class 2A

1
1
Austin Nguyen, JR

Dowling Catholic - Class 2A

1

Position 3 Set Wins

1
David Klemm, JR

Dowling Catholic - Class 2A

5
2
Austin Nguyen, JR

Dowling Catholic - Class 2A

2

Position 3 Game Wins

1
David Klemm, JR

Dowling Catholic - Class 2A

61
2
Austin Nguyen, JR

Dowling Catholic - Class 2A

12

Position 4 Match Wins

1
Austin Nguyen, JR

Dowling Catholic - Class 2A

2

Position 4 Set Wins

1
Austin Nguyen, JR

Dowling Catholic - Class 2A

4

Position 4 Game Wins

1
Austin Nguyen, JR

Dowling Catholic - Class 2A

35

Position 6 Game Wins

1
Drake Eastman, JR

Dowling Catholic - Class 2A

3