Soccer 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa
Stats
Rk Athlete
GP
GS
AST
G
PTS
SHT
SOG
SOG%
S%
PK
PKA
YC
1
Conor Walhberg, JRD/MF, #10

Ankeny

14 14 0 13 26 21 18 72.2% 61.9% 0 1 0
2
Mason Yeatts, JRF/MF, #11

Ankeny

14 14 3 7 17 21 15 46.7% 33.3% 0 0 0
3
Tyson Rodenborn, JRF, #12

Ankeny

14 11 1 3 7 11 9 33.3% 27.3% 0 0 0
4
Hunter Yeatts, JRMF, #19

Ankeny

14 14 1 1 3 9 5 20.0% 11.1% 0 0 0
4
Gannon Ripley, FRF/MF, #4

Ankeny

14 14 1 1 3 8 5 20.0% 12.5% 0 0 1
6
Kwaku Kwarteng, SOD, #14

Ankeny

14 14 2 1 4 8 4 25.0% 12.5% 0 0 0
6
Jose Aguilar, SRF, #3

Ankeny

6 1 0 3 6 4 4 75.0% 75.0% 0 0 0
8
Jace Wood, JRMF/D, #6

Ankeny

14 13 0 0 0 4 3 0.0% 0.0% 0 0 0
8
Avry Olson, FRF, #16

Ankeny

12 1 0 1 2 3 3 33.3% 33.3% 0 0 0
10
Noah Worrall, JRD, #8

Ankeny

4 0 0 1 2 2 2 50.0% 50.0% 0 0 0
11
Jace Ward, JRF/MF, #9

Ankeny

10 1 0 0 0 4 1 0.0% 0.0% 0 0 0
11
Isaac O'Toole, JRD/MF, #7

Ankeny

14 14 1 0 1 1 1 0.0% 0.0% 0 0 0
11
Tyler Woods, FRD/MF, #5

Ankeny

13 13 1 0 1 1 1 0.0% 0.0% 0 0 0
11
Connor Slack, SOMF/F, #17

Ankeny

8 0 0 1 2 1 1 100.0% 100.0% 0 0 0
LIVE
7:00 PM
FSTC
19-12
SHD
26-5
7:00 PM
7:00 PM
CB L
17-24
URB
32-8
7:00 PM