Basketball 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Points

1
Christian Vietor, JRG, #33

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

218
2
Kylar Fritz, SOG, #3

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

119
3
Cael Van Beek, FRF, #30

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

96
4
Matthew Bomgaars, SRG, #4

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

67
5
John Fink, SRF, #23

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

63

Assists

1
Matthew Bomgaars, SRG, #4

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

41
2
John Fink, SRF, #23

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

25
3
Cael Van Beek, FRF, #30

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

24
4
Kylar Fritz, SOG, #3

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

22
5
Christian Vietor, JRG, #33

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

21

Rebounds

1
Christian Vietor, JRG, #33

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

69
2
Cael Van Beek, FRF, #30

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

67
3
John Fink, SRF, #23

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

46
4
Kylar Fritz, SOG, #3

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

36
5
Brett Schouten, JRG, #21

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

28

Steals

1
Christian Vietor, JRG, #33

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

26
2
Kylar Fritz, SOG, #3

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

23
3
Cael Van Beek, FRF, #30

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

16
4
Matthew Bomgaars, SRG, #4

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

14
5
John Fink, SRF, #23

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

13

Blocks

1
Cael Van Beek, FRF, #30

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

5
2
Riley Jansen, SRF, #10

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

2
2
Kylar Fritz, SOG, #3

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

2
4
John Fink, SRF, #23

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

1
4
Christian Vietor, JRG, #33

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

1

Field Goals Made

1
Christian Vietor, JRG, #33

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

69
2
Kylar Fritz, SOG, #3

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

39
3
Cael Van Beek, FRF, #30

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

38
4
Matthew Bomgaars, SRG, #4

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

25
4
Miles Schuiteman, SOF, #55

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

25

Field Goal Attempts

1
Christian Vietor, JRG, #33

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

145
2
Kylar Fritz, SOG, #3

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

123
3
Matthew Bomgaars, SRG, #4

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

84
4
Cael Van Beek, FRF, #30

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

79
5
John Fink, SRF, #23

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

69

Field Goal Percentage

1
Miles Schuiteman, SOF, #55

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

51.0%
2
Cael Van Beek, FRF, #30

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

48.1%
3
Christian Vietor, JRG, #33

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

47.6%
4
Brett Schouten, JRG, #21

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

42.9%
5
Eli Hibma, SRG, #11

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

35.5%

Three Pointers Made

1
Christian Vietor, JRG, #33

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

35
2
Kylar Fritz, SOG, #3

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

21
3
John Fink, SRF, #23

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

10
4
Eli Hibma, SRG, #11

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

9
5
Cael Van Beek, FRF, #30

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

7

Three Point Attempts

1
Christian Vietor, JRG, #33

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

86
2
Kylar Fritz, SOG, #3

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

69
3
John Fink, SRF, #23

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

43
4
Eli Hibma, SRG, #11

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

31
5
Cael Van Beek, FRF, #30

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

19

Three Point Percentage

1
Christian Vietor, JRG, #33

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

40.7%
2
Cael Van Beek, FRF, #30

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

36.8%
2
Miles Schuiteman, SOF, #55

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

36.8%
4
Kylar Fritz, SOG, #3

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

30.4%
5
Eli Hibma, SRG, #11

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

29.0%

Free Throws Made

1
Christian Vietor, JRG, #33

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

45
2
Kylar Fritz, SOG, #3

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

20
3
Matthew Bomgaars, SRG, #4

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

15
4
Cael Van Beek, FRF, #30

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

13
5
Eli Hibma, SRG, #11

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

7

Free Throw Attempts

1
Christian Vietor, JRG, #33

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

59
2
Kylar Fritz, SOG, #3

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

29
3
Matthew Bomgaars, SRG, #4

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

24
4
Cael Van Beek, FRF, #30

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

21
5
Brett Schouten, JRG, #21

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

17

Free Throw Percentage

1
Christian Vietor, JRG, #33

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

76.3%
2
Kylar Fritz, SOG, #3

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

69.0%
3
Eli Hibma, SRG, #11

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

63.6%
4
Matthew Bomgaars, SRG, #4

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

62.5%
5
Cael Van Beek, FRF, #30

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

61.9%

Effective Field Goal Percentage

1
Christian Vietor, JRG, #33

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

59.7%
2
Miles Schuiteman, SOF, #55

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

58.2%
3
Cael Van Beek, FRF, #30

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

52.5%
4
Brett Schouten, JRG, #21

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

45.2%
5
Eli Hibma, SRG, #11

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

42.7%

Offensive Rebounds

1
Cael Van Beek, FRF, #30

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

23
2
John Fink, SRF, #23

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

14
3
Kylar Fritz, SOG, #3

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

11
4
Matthew Bomgaars, SRG, #4

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

10
5
Christian Vietor, JRG, #33

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

9

Defensive Rebounds

1
Christian Vietor, JRG, #33

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

60
2
Cael Van Beek, FRF, #30

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

44
3
John Fink, SRF, #23

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

32
4
Kylar Fritz, SOG, #3

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

25
5
Riley Jansen, SRF, #10

Sioux Center - Class 3A - Siouxland

21