Basketball 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Points

1
Trey Oehlertz, SRG, #1

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

158
2
Luke Vanderham, SRG/F, #20

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

140
3
Mike Vonnahme, SRG/F, #3

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

117
4
Luke Crosgrove, SRG/F, #11

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

104
5
Chase Cook, JRG/F, #0

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

55

Assists

1
Luke Vanderham, SRG/F, #20

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

60
2
Trey Oehlertz, SRG, #1

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

31
3
Luke Crosgrove, SRG/F, #11

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

20
3
Mike Vonnahme, SRG/F, #3

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

20
5
Chase Cook, JRG/F, #0

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

17

Rebounds

1
Luke Vanderham, SRG/F, #20

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

92
2
Trey Oehlertz, SRG, #1

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

76
3
Gavin Ehn, JRG/F, #44

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

45
4
Luke Crosgrove, SRG/F, #11

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

43
5
Mike Vonnahme, SRG/F, #3

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

34

Steals

1
Luke Vanderham, SRG/F, #20

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

30
2
Mike Vonnahme, SRG/F, #3

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

13
3
Trey Oehlertz, SRG, #1

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

9
4
Chase Cook, JRG/F, #0

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

8
5
Luke Crosgrove, SRG/F, #11

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

6

Blocks

1
Gavin Ehn, JRG/F, #44

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

7
2
Trey Oehlertz, SRG, #1

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

5
3
Chase Cook, JRG/F, #0

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

4
4
Luke Crosgrove, SRG/F, #11

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

2
5
Chase Boysen, JRF, #12

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

1

Field Goals Made

1
Trey Oehlertz, SRG, #1

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

65
2
Luke Vanderham, SRG/F, #20

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

51
3
Luke Crosgrove, SRG/F, #11

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

41
3
Mike Vonnahme, SRG/F, #3

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

41
5
Chase Cook, JRG/F, #0

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

24

Field Goal Attempts

1
Trey Oehlertz, SRG, #1

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

156
2
Luke Vanderham, SRG/F, #20

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

111
3
Mike Vonnahme, SRG/F, #3

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

99
4
Luke Crosgrove, SRG/F, #11

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

95
5
Chase Cook, JRG/F, #0

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

52

Field Goal Percentage

1
Chase Cook, JRG/F, #0

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

46.2%
2
Luke Vanderham, SRG/F, #20

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

45.9%
3
Luke Crosgrove, SRG/F, #11

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

43.2%
4
Trey Oehlertz, SRG, #1

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

41.7%
5
Mike Vonnahme, SRG/F, #3

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

41.4%

Three Pointers Made

1
Mike Vonnahme, SRG/F, #3

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

25
2
Luke Vanderham, SRG/F, #20

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

18
3
Luke Crosgrove, SRG/F, #11

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

7
3
Trey Oehlertz, SRG, #1

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

7
5
Chase Cook, JRG/F, #0

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

4

Three Point Attempts

1
Mike Vonnahme, SRG/F, #3

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

72
2
Luke Vanderham, SRG/F, #20

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

52
3
Trey Oehlertz, SRG, #1

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

34
4
Luke Crosgrove, SRG/F, #11

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

19
5
Chase Cook, JRG/F, #0

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

16

Three Point Percentage

1
Luke Crosgrove, SRG/F, #11

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

36.8%
2
Mike Vonnahme, SRG/F, #3

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

34.7%
3
Luke Vanderham, SRG/F, #20

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

34.6%
4
Trey Oehlertz, SRG, #1

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

20.6%
5
Joseph Ricke, JRG, #4

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

40.0%

Free Throws Made

1
Trey Oehlertz, SRG, #1

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

21
2
Luke Vanderham, SRG/F, #20

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

20
3
Luke Crosgrove, SRG/F, #11

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

15
4
Mike Vonnahme, SRG/F, #3

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

10
5
Gavin Ehn, JRG/F, #44

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

6

Free Throw Attempts

1
Trey Oehlertz, SRG, #1

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

52
2
Luke Vanderham, SRG/F, #20

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

23
3
Luke Crosgrove, SRG/F, #11

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

20
4
Mike Vonnahme, SRG/F, #3

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

12
5
Gavin Ehn, JRG/F, #44

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

10

Free Throw Percentage

1
Luke Vanderham, SRG/F, #20

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

87.0%
2
Mike Vonnahme, SRG/F, #3

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

83.3%
3
Luke Crosgrove, SRG/F, #11

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

75.0%
4
Trey Oehlertz, SRG, #1

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

40.4%
5
Gavin Ehn, JRG/F, #44

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

60.0%

Effective Field Goal Percentage

1
Luke Vanderham, SRG/F, #20

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

54.1%
2
Mike Vonnahme, SRG/F, #3

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

54.0%
3
Chase Cook, JRG/F, #0

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

50.0%
4
Luke Crosgrove, SRG/F, #11

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

46.8%
5
Trey Oehlertz, SRG, #1

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

43.9%

Offensive Rebounds

1
Trey Oehlertz, SRG, #1

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

21
2
Luke Crosgrove, SRG/F, #11

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

16
2
Gavin Ehn, JRG/F, #44

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

16
4
Luke Vanderham, SRG/F, #20

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

14
5
Chase Cook, JRG/F, #0

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

11

Defensive Rebounds

1
Luke Vanderham, SRG/F, #20

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

78
2
Trey Oehlertz, SRG, #1

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

55
3
Gavin Ehn, JRG/F, #44

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

29
4
Luke Crosgrove, SRG/F, #11

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

27
4
Mike Vonnahme, SRG/F, #3

Pocahontas Area - Class 2A - Twin Lakes

27