Spring Golf 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

9 Hole Low

1
Caiden Atienza, SR

Maquoketa - Class 3A - WaMaC-East

37
2
noah nabb, JR

Maquoketa - Class 3A - WaMaC-East

38
3
Connor Becker, SR

Maquoketa - Class 3A - WaMaC-East

39
4
Ty Hinz, FR

Maquoketa - Class 3A - WaMaC-East

42
5
dane elmgreen, JR

Maquoketa - Class 3A - WaMaC-East

46

9 Hole Average

1
noah nabb, JR

Maquoketa - Class 3A - WaMaC-East

40.90
2
Caiden Atienza, SR

Maquoketa - Class 3A - WaMaC-East

42.30
3
Connor Becker, SR

Maquoketa - Class 3A - WaMaC-East

46.89
4
Ty Hinz, FR

Maquoketa - Class 3A - WaMaC-East

48.10
5
dane elmgreen, JR

Maquoketa - Class 3A - WaMaC-East

52.44

9 Hole Adjusted Average

1
noah nabb, JR

Maquoketa - Class 3A - WaMaC-East

42.78
2
Caiden Atienza, SR

Maquoketa - Class 3A - WaMaC-East

44.18
3
Connor Becker, SR

Maquoketa - Class 3A - WaMaC-East

48.76
4
Ty Hinz, FR

Maquoketa - Class 3A - WaMaC-East

49.98
5
dane elmgreen, JR

Maquoketa - Class 3A - WaMaC-East

54.31

18 Hole Low

1
noah nabb, JR

Maquoketa - Class 3A - WaMaC-East

72
2
Caiden Atienza, SR

Maquoketa - Class 3A - WaMaC-East

79
3
Connor Becker, SR

Maquoketa - Class 3A - WaMaC-East

87
4
Ty Hinz, FR

Maquoketa - Class 3A - WaMaC-East

93
4
dane elmgreen, JR

Maquoketa - Class 3A - WaMaC-East

93

18 Hole Average

1
noah nabb, JR

Maquoketa - Class 3A - WaMaC-East

77.00
2
Caiden Atienza, SR

Maquoketa - Class 3A - WaMaC-East

81.25
3
Connor Becker, SR

Maquoketa - Class 3A - WaMaC-East

92.00
4
dane elmgreen, JR

Maquoketa - Class 3A - WaMaC-East

94.50
5
Ty Hinz, FR

Maquoketa - Class 3A - WaMaC-East

96.40

18 Hole Adusted Average

1
noah nabb, JR

Maquoketa - Class 3A - WaMaC-East

80.10
2
Caiden Atienza, SR

Maquoketa - Class 3A - WaMaC-East

84.65
3
Connor Becker, SR

Maquoketa - Class 3A - WaMaC-East

95.10
4
dane elmgreen, JR

Maquoketa - Class 3A - WaMaC-East

98.30
5
Ty Hinz, FR

Maquoketa - Class 3A - WaMaC-East

99.50

Combined Adjusted Average

1
noah nabb, JR

Maquoketa - Class 3A - WaMaC-East

41.42
2
Caiden Atienza, SR

Maquoketa - Class 3A - WaMaC-East

43.36
3
Connor Becker, SR

Maquoketa - Class 3A - WaMaC-East

48.12
4
Ty Hinz, FR

Maquoketa - Class 3A - WaMaC-East

49.87
5
dane elmgreen, JR

Maquoketa - Class 3A - WaMaC-East

52.72