Bowling 2021-22
QuikStatsQuikStats Iowa

Total Pins

1
Ethan Hennings, SR

Waverly-Shell Rock -

439
2
Noah Dougan, JR

Waverly-Shell Rock -

371
3
Nathan Woock, SR

Waverly-Shell Rock -

370
4
Gabe Holden, SR

Waverly-Shell Rock -

348
5
Bo Gitautis, SR

Waverly-Shell Rock -

344

High Game

1
Ethan Hennings, SR

Waverly-Shell Rock -

236
2
Nathan Woock, SR

Waverly-Shell Rock -

204
3
Bo Gitautis, SR

Waverly-Shell Rock -

195
4
Noah Dougan, JR

Waverly-Shell Rock -

194
5
Gabe Holden, SR

Waverly-Shell Rock -

182

High Series

1
Ethan Hennings, SR

Waverly-Shell Rock -

439
2
Noah Dougan, JR

Waverly-Shell Rock -

371
3
Nathan Woock, SR

Waverly-Shell Rock -

370
4
Gabe Holden, SR

Waverly-Shell Rock -

348
5
Bo Gitautis, SR

Waverly-Shell Rock -

344