Bowling 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Total Pins

1
Shenandoah

Class 1A - Hawkeye Ten

19063

High Game

1
Shenandoah

Class 1A - Hawkeye Ten

269

High Series

1
Shenandoah

Class 1A - Hawkeye Ten

462

Baker Games Total

1
Shenandoah

Class 1A - Hawkeye Ten

9953