Bowling 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Total Pins

1
Creyton Ogier, FR

Lamoni - Class 1A - Bluegrass

1509
2
Cody Jones, FR

Lamoni - Class 1A - Bluegrass

1390
3
Brettan Kuster, FR

Lamoni - Class 1A - Bluegrass

793

High Game

1
Cody Jones, FR

Lamoni - Class 1A - Bluegrass

167
2
Creyton Ogier, FR

Lamoni - Class 1A - Bluegrass

141
3
Brettan Kuster, FR

Lamoni - Class 1A - Bluegrass

124

High Series

1
Cody Jones, FR

Lamoni - Class 1A - Bluegrass

283
2
Creyton Ogier, FR

Lamoni - Class 1A - Bluegrass

266
3
Brettan Kuster, FR

Lamoni - Class 1A - Bluegrass

211