Lamoni Demons

Boys Bowling2020-21- Varsity

Box Score

Athlete GP TP HG SP HS
James Clapham, SR 12 1366 162 6 271
Kaidon Holmes, SR 6 640 128 3 245
Traivyn Holmes, JR 10 1071 163 5 233
Cody Jones, FR 12 1390 167 6 283
Brettan Kuster, FR 10 793 124 5 211
Creyton Ogier, FR 14 1509 141 7 266
Daniel Payne, SO 12 1100 161 6 241
Nathaniel Short, SO 4 292 113 2 192