Bowling 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Total Pins

1
Sigourney

Class 1A

26082

High Game

1
Sigourney

Class 1A

239

High Series

1
Sigourney

Class 1A

429

Baker Games Total

1
Sigourney

Class 1A

8505