Bowling 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Total Pins

1
Shenandoah

Class 1A

29592

High Game

1
Shenandoah

Class 1A

269

High Series

1
Shenandoah

Class 1A

462

Baker Games Total

1
Shenandoah

Class 1A

9953