Bowling 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Total Pins

1
North Iowa

Class 1A

10390

High Game

1
North Iowa

Class 1A

257

High Series

1
North Iowa

Class 1A

451

Baker Games Total

1
North Iowa

Class 1A

5195