Bowling 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Total Pins

1
Monticello

Class 1A

36459

High Game

1
Monticello

Class 1A

279

High Series

1
Monticello

Class 1A

534

Baker Games Total

1
Monticello

Class 1A

12113