Bowling 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Total Pins

1
Mason City

Class 3A

25471

High Game

1
Mason City

Class 3A

226

High Series

1
Mason City

Class 3A

413

Baker Games Total

1
Mason City

Class 3A

8753