Bowling 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Total Pins

1
Fairfield

Class 1A

22532

High Game

1
Fairfield

Class 1A

255

High Series

1
Fairfield

Class 1A

486

Baker Games Total

1
Fairfield

Class 1A

7843