Bowling 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Total Pins

1
Clarinda

Class 1A

28352

High Game

1
Clarinda

Class 1A

236

High Series

1
Clarinda

Class 1A

453

Baker Games Total

1
Clarinda

Class 1A

9471