Monday, Jun 14
SOFTBALL Varsity
10
Tri-County
Varsity (1-10)
12
BGM
Varsity (5-8)
final
1 2 3 4 5 6 7 T
TCY 0 0 0 0 0 0 0 10
BGM 0 0 0 0 0 0 0 12
Tri-County Community School
Monday, Jun 14
BASEBALL Varsity
14
BGM
Varsity (3-7)
0
Tri-County
Varsity (0-9)
final
1 2 3 4 5 6 7 T
BGM 0 0 0 0 0 0 0 14
TCY 0 0 0 0 0 0 0 0
Tri-County Community School
Wednesday, Jun 16
SOFTBALL Varsity

JV Follows Varsity

14
Colfax-Mingo
Varsity (9-9)
1
Tri-County
Varsity (1-11)
final
1 2 3 4 5 6 7 T
C-M 0 0 0 0 0 0 0 14
TCY 0 0 0 0 0 0 0 1
Tri-County Community School
Wednesday, Jun 16
BASEBALL Varsity
1
Tri-County
Varsity (0-10)
11
Colfax-Mingo
Varsity (4-8)
final
1 2 3 4 5 6 7 T
TCY 0 0 0 0 0 0 0 1
C-M 0 0 0 0 0 0 0 11
Colfax-Mingo High School
Friday, Jun 18
SOFTBALL Varsity
10
Montezuma
Varsity (7-13)
2
Tri-County
Varsity (1-12)
final
1 2 3 4 5 6 7 T
MTZM 0 0 0 0 0 0 0 10
TCY 0 0 0 0 0 0 0 2
Tri-County Community School
Friday, Jun 18
BASEBALL Varsity
25
Montezuma
Varsity (8-3)
1
Tri-County
Varsity (0-11)
final
1 2 3 4 5 6 7 T
MTZM 0 0 0 0 0 0 0 25
TCY 0 0 0 0 0 0 0 1
Tri-County Community School
Monday, Jun 21
SOFTBALL Varsity
0
Tri-County
Varsity (1-13)
7
North Mahaska
Varsity (10-8)
final
1 2 3 4 5 6 7 T
TCY 0 0 0 0 0 0 0 0
N MH 0 0 0 0 0 0 0 7
North Mahaska High School
Monday, Jun 21
BASEBALL Varsity
0
Tri-County
Varsity (0-12)
16
North Mahaska
Varsity (11-4)
final
1 2 3 4 5 6 7 T
TCY 0 0 0 0 0 0 0 0
N MH 0 0 0 0 0 0 0 16
North Mahaska High School
Wednesday, Jun 23
SOFTBALL Varsity
5
Tri-County
Varsity (2-13)
3
Belle Plaine
Varsity (11-12)
final
1 2 3 4 5 6 7 T
TCY 0 0 0 0 0 0 0 5
B P 0 0 0 0 0 0 0 3
Belle Plaine High School
Wednesday, Jun 23
BASEBALL Varsity
3
Tri-County
Varsity (1-12)
2
Belle Plaine
Varsity (6-10)
final
1 2 3 4 5 6 7 T
TCY 0 0 0 0 0 0 0 3
B P 0 0 0 0 0 0 0 2
Franklin Park
Friday, Jun 25
SOFTBALL Varsity
English Valleys
Varsity (11-8)
Tri-County
Varsity (2-13)
6:00 PM
6/25
Tri-County Community School
Friday, Jun 25
BASEBALL Varsity
English Valleys
Varsity (4-11)
Tri-County
Varsity (1-12)
6:00 PM
6/25
Tri-County Community School