Friday, Jan 15
BOYS BASKETBALL Varsity
53
Regina Catholic
Varsity (5-3)
40
Tipton
Varsity (5-7)
final
1 2 3 4 T
RG C 0 0 0 0 53
TPN 0 0 0 0 40
Tipton Middle School
Tuesday, Jan 19
BOYS BASKETBALL Varsity
Regina Catholic
Varsity (5-3)
Wilton
Varsity (5-6)
7:30 PM
1/19
Wilton High School
Friday, Jan 22
GIRLS BASKETBALL Varsity

Cancelled

Regina Catholic
Varsity (6-2)
Anamosa
Varsity (2-11)
5:15 PM
1/22
Anamosa High School
Friday, Jan 22
GIRLS BASKETBALL Varsity
Regina Catholic
Varsity (6-2)
Monticello
Varsity (8-5)
7:30 PM
1/22
Monticello High School
Friday, Jan 22
BOYS BASKETBALL Varsity
Regina Catholic
Varsity (5-3)
Anamosa
Varsity (7-5)
8:00 PM
1/22
Anamosa High School
Saturday, Jan 23
GIRLS BASKETBALL Varsity
Regina Catholic
Varsity (6-2)
Solon
Varsity (10-3)
3:30 PM
1/23
Solon High School
Saturday, Jan 23
BOYS BASKETBALL Varsity
Regina Catholic
Varsity (5-3)
Solon
Varsity (10-1)
5:00 PM
1/23
Solon High School
Go Regals!