Monday, Jan 11
GIRLS BASKETBALL Varsity
73
Mediapolis
Varsity (6-4)
31
Highland
Varsity (1-5)
final
1 2 3 4 T
MDP 0 0 0 0 73
HGHL 0 0 0 0 31
Highland High School
Monday, Jan 11
BOYS BASKETBALL Varsity
60
Mediapolis
Varsity (3-7)
33
Highland
Varsity (1-5)
final
1 2 3 4 T
MDP 0 0 0 0 60
HGHL 0 0 0 0 33
Highland High School
Tuesday, Jan 12
BOYS BASKETBALL Varsity
44
Hillcrest Academy
Varsity (7-4)
34
Mediapolis
Varsity (3-8)
final
1 2 3 4 T
HCA 0 0 0 0 44
MDP 0 0 0 0 34
Mediapolis High School
Friday, Jan 15
GIRLS BASKETBALL Varsity
45
Mediapolis
Varsity (6-5)
62
Pekin
Varsity (6-7)
final
1 2 3 4 T
MDP 0 0 0 0 45
PKN 0 0 0 0 62
Pekin Community High School
Friday, Jan 15
BOYS BASKETBALL Varsity
43
Mediapolis
Varsity (3-9)
49
Pekin
Varsity (11-1)
final
1 2 3 4 T
MDP 0 0 0 0 43
PKN 0 0 0 0 49
Pekin Community High School
Saturday, Jan 16
GIRLS BASKETBALL Varsity
42
Burlington
Varsity (0-7)
46
Mediapolis
Varsity (7-5)
final
1 2 3 4 T
BURL 0 0 0 0 42
MDP 0 0 0 0 46
Mediapolis High School
Tuesday, Jan 19
GIRLS BASKETBALL Varsity

Postponed

Highland
Varsity (1-7)
Mediapolis
Varsity (7-5)
6:00 PM
1/19
Mediapolis High School
Tuesday, Jan 19
BOYS BASKETBALL Varsity
55
Mediapolis
Varsity (4-9)
46
Highland
Varsity (3-7)
final
1 2 3 4 T
MDP 0 0 0 0 55
HGHL 0 0 0 0 46
Mediapolis High School
Tuesday, Jan 19
BOYS BASKETBALL Varsity
Lone Tree
Varsity (0-9)
Mediapolis
Varsity (4-9)
7:30 PM
1/19
Lone Tree High School
Friday, Jan 22
GIRLS BASKETBALL Varsity
Mediapolis
Varsity (7-5)
Lone Tree
Varsity (3-5)
6:00 PM
1/22
Lone Tree High School
Saturday, Jan 23
BOYS BASKETBALL Varsity
Eddyville-Blakesburg-Fremont
Varsity (5-6)
Mediapolis
Varsity (4-9)
6:00 PM
1/23
Mediapolis High School
Go Bulldogs!
News
No recent news