Monday, Jan 11
GIRLS BASKETBALL Varsity
62
Grundy Center
Varsity (7-2)
33
Union Community
Varsity (1-9)
final
1 2 3 4 T
G C 0 0 0 0 62
UCM 0 0 0 0 33
Union High School
Monday, Jan 11
BOYS BASKETBALL Varsity
63
Grundy Center
Varsity (8-1)
39
Union Community
Varsity (3-7)
final
1 2 3 4 T
G C 0 0 0 0 63
UCM 0 0 0 0 39
Union High School
Tuesday, Jan 12
GIRLS BASKETBALL Varsity
59
Grundy Center
Varsity (8-2)
16
Gladbrook-Reinbeck
Varsity (4-6)
final
1 2 3 4 T
G C 0 0 0 0 59
GB-R 0 0 0 0 16
Gladbrook-Reinbeck High School
Tuesday, Jan 12
BOYS BASKETBALL Varsity
37
Grundy Center
Varsity (8-2)
65
Gladbrook-Reinbeck
Varsity (7-2)
final
1 2 3 4 T
G C 0 0 0 0 37
GB-R 0 0 0 0 65
Gladbrook-Reinbeck High School
Monday, Jan 18
GIRLS BASKETBALL Varsity
72
Grundy Center
Varsity (9-2)
43
South Tama
Varsity (0-9)
final
1 2 3 4 T
G C 0 0 0 0 72
STM 0 0 0 0 43
South Tama High School
Monday, Jan 18
BOYS BASKETBALL Varsity
63
Grundy Center
Varsity (9-2)
30
South Tama
Varsity (1-6)
final
1 2 3 4 T
G C 0 0 0 0 63
STM 0 0 0 0 30
South Tama High School
Friday, Jan 22
GIRLS BASKETBALL Varsity
44
BCLUW
Varsity (7-8)
50
Grundy Center
Varsity (10-2)
final
1 2 3 4 T
BCLUW 0 0 0 0 44
G C 0 0 0 0 50
Grundy Center High School
Friday, Jan 22
BOYS BASKETBALL Varsity
31
BCLUW
Varsity (6-8)
61
Grundy Center
Varsity (10-2)
final
1 2 3 4 T
BCLUW 0 0 0 0 31
G C 0 0 0 0 61
Grundy Center High School
Saturday, Jan 23
GIRLS BASKETBALL Varsity
53
Grundy Center
Varsity (11-2)
50
Jesup
Varsity (12-4)
final
1 2 3 4 T
G C 0 0 0 0 53
JSP 0 0 0 0 50
Jesup High School
Saturday, Jan 23
BOYS BASKETBALL Varsity
0
Grundy Center
Varsity (10-2)
0
Jesup
Varsity (8-6)
1st
1 2 3 4 T
G C - - - - 0
JSP - - - - 0
Jesup High School
Go Spartans!