Monday, Nov 29
BOYS BASKETBALL Junior Varsity
64
Boyden-Hull
Junior Varsity (1-0)
49
George-Little Rock
Junior Varsity (0-1)
final
1 2 3 4 T
BYDH 16 14 22 12 64
G-LR 9 9 12 19 49
George Little Rock Community School
Tuesday, Nov 30
GIRLS BASKETBALL Freshman
32
Boyden-Hull
Freshman (1-1)
52
George-Little Rock
Freshman (1-0)
final
1 2 3 4 T
BYDH 0 0 0 0 32
G-LR 0 0 0 0 52
George Little Rock Community School
Tuesday, Nov 30
BOYS BASKETBALL Freshman
33
Boyden-Hull
Freshman (0-1)
40
George-Little Rock
Freshman (1-0)
final
1 2 3 4 T
BYDH 10 6 8 9 33
G-LR 7 8 10 15 40
George Little Rock Community School
Tuesday, Nov 30
GIRLS BASKETBALL Varsity
58
Boyden-Hull
Varsity (1-1)
26
George-Little Rock
Varsity (0-2)
final
1 2 3 4 T
BYDH 17 18 7 16 58
G-LR 9 7 3 7 26
George Little Rock Community School
Tuesday, Nov 30
BOYS BASKETBALL Varsity
78
Boyden-Hull
Varsity (1-0)
46
George-Little Rock
Varsity (0-1)
final
1 2 3 4 T
BYDH 17 20 28 13 78
G-LR 5 11 17 13 46
George Little Rock Community School
Friday, Dec 3
GIRLS BASKETBALL Junior Varsity
Sioux Center
Junior Varsity (1-0)
George-Little Rock
Junior Varsity (0-1)
3:45 PM CT
12/3
George Little Rock Community School
Friday, Dec 3
BOYS BASKETBALL Junior Varsity
55
Sioux Center
Junior Varsity (2-0)
42
George-Little Rock
Junior Varsity (0-2)
final
1 2 3 4 T
SCR 13 6 20 16 55
G-LR 10 9 6 17 42
George Little Rock Community School
Friday, Dec 3
GIRLS BASKETBALL Varsity
64
Sioux Center
Varsity (2-1)
22
George-Little Rock
Varsity (0-3)
final
1 2 3 4 T
SCR 12 21 16 16 64
G-LR 9 4 4 2 22
George Little Rock Community School
Friday, Dec 3
BOYS BASKETBALL Varsity
63
Sioux Center
Varsity (2-0)
51
George-Little Rock
Varsity (0-2)
final
1 2 3 4 T
SCR 19 20 12 12 63
G-LR 17 6 18 10 51
George Little Rock Community School
Tuesday, Dec 7
BOYS BASKETBALL Freshman
George-Little Rock
Freshman (1-0)
Sheldon
Freshman (0-0)
4:30 PM CT
12/7
Sheldon Middle School
Tuesday, Dec 7
GIRLS BASKETBALL Junior Varsity
George-Little Rock
Junior Varsity (0-1)
Sheldon
Junior Varsity (0-2)
4:30 PM CT
12/7
Sheldon High School
Tuesday, Dec 7
GIRLS BASKETBALL Freshman
Sheldon
Freshman (0-0)
George-Little Rock
Freshman (1-0)
4:30 PM CT
12/7
Sheldon High School
Tuesday, Dec 7
GIRLS BASKETBALL Varsity
34
George-Little Rock
Varsity (0-4)
58
Sheldon
Varsity (2-3)
final
1 2 3 4 T
G-LR 6 10 11 7 34
SHD 17 15 16 10 58
Sheldon High School
Tuesday, Dec 7
BOYS BASKETBALL Varsity
George-Little Rock
Varsity (0-2)
Sheldon
Varsity (1-2)
7:30 PM CT
12/7
Sheldon High School
Friday, Dec 10
BOYS BASKETBALL Freshman
George-Little Rock
Freshman (1-0)
Okoboji
Freshman (1-0)
4:30 PM CT
12/10
Okoboji High School
Friday, Dec 10
GIRLS BASKETBALL Freshman
George-Little Rock
Freshman (1-0)
Okoboji
Freshman (0-1)
4:30 PM CT
12/10
Okoboji High School
Friday, Dec 10
GIRLS BASKETBALL Varsity
George-Little Rock
Varsity (0-4)
Okoboji
Varsity (3-1)
6:00 PM CT
12/10
Okoboji High School
Friday, Dec 10
BOYS BASKETBALL Varsity
George-Little Rock
Varsity (0-2)
Okoboji
Varsity (1-0)
7:30 PM CT
12/10
Okoboji High School