Monday, Jun 7
SOFTBALL Varsity
1
CAM
Varsity (7-4)
6
Boyer Valley
Varsity (3-5)
final
1 2 3 4 5 6 7 T
CAM 0 0 0 0 0 0 0 1
BYRV 0 0 0 0 0 0 0 6
Dow City
Monday, Jun 7
BASEBALL Varsity
14
CAM
Varsity (9-1)
4
Boyer Valley
Varsity (1-5)
final
1 2 3 4 5 6 7 T
CAM 0 0 0 0 0 0 0 14
BYRV 0 0 0 0 0 0 0 4
Boyer Valley Middle/High School
Wednesday, Jun 9
SOFTBALL Varsity
0
CAM
Varsity (7-5)
3
Exira-EHK
Varsity (12-3)
final
1 2 3 4 5 6 7 T
CAM 0 0 0 0 0 0 0 0
EEHK 0 0 0 0 0 0 0 3
CAM High School
Wednesday, Jun 9
BASEBALL Varsity
5
Exira-EHK
Varsity (5-5)
10
CAM
Varsity (10-1)
final
1 2 3 4 5 6 7 T
EEHK 0 0 0 0 0 0 0 5
CAM 0 0 0 0 0 0 0 10
CAM High School
Thursday, Jun 10
SOFTBALL Varsity

JV/V

3
CAM
Varsity (7-6)
5
Lenox
Varsity (11-3)
final
1 2 3 4 5 6 7 T
CAM 0 0 0 0 0 0 0 3
LNX 0 0 0 0 0 0 0 5
Lenox Jr/Sr High School
Thursday, Jun 10
BASEBALL Varsity
9
CAM
Varsity (10-2)
10
Lenox
Varsity (5-5)
final
1 2 3 4 5 6 7 T
CAM 0 0 0 0 0 0 0 9
LNX 0 0 0 0 0 0 0 10
Lenox Jr/Sr High School
Monday, Jun 14
SOFTBALL Varsity
9
Woodbine
Varsity (12-3)
1
CAM
Varsity (7-7)
final
1 2 3 4 5 6 7 T
WBN 0 0 0 0 0 0 0 9
CAM 0 0 0 0 0 0 0 1
CAM High School
Monday, Jun 14
BASEBALL Varsity
6
Woodbine
Varsity (7-4)
0
CAM
Varsity (10-3)
final
1 2 3 4 5 6 7 T
WBN 0 0 0 0 0 0 0 6
CAM 0 0 0 0 0 0 0 0
CAM High School
Tuesday, Jun 15
SOFTBALL Varsity
1
Griswold
Varsity (13-1)
0
CAM
Varsity (7-8)
final
1 2 3 4 5 6 7 T
GRSW 0 0 0 0 0 0 0 1
CAM 0 0 0 0 0 0 0 0
CAM High School
Tuesday, Jun 15
BASEBALL Varsity
4
Fremont-Mills
Varsity (2-6)
12
CAM
Varsity (11-3)
final
1 2 3 4 5 6 7 T
FM-M 0 0 0 0 0 0 0 4
CAM 0 0 0 0 0 0 0 12
CAM High School
Wednesday, Jun 16
SOFTBALL Varsity
Whiting
Varsity (2-13)
CAM
Varsity (7-8)
5:30 PM
6/16
CAM High School
Wednesday, Jun 16
BASEBALL Varsity

Varsity doubleheader

3
Whiting
Varsity (0-11)
18
CAM
Varsity (12-3)
final
1 2 3 4 5 6 7 T
WTG 0 0 0 0 0 0 0 3
CAM 0 0 0 0 0 0 0 18
CAM High School
Wednesday, Jun 16
SOFTBALL Varsity

GAME 2

Whiting
Varsity (2-13)
CAM
Varsity (7-8)
7:30 PM
6/16
CAM High School
Wednesday, Jun 16
BASEBALL Varsity
5
Whiting
Varsity (0-12)
20
CAM
Varsity (13-3)
final
1 2 3 4 5 6 7 T
WTG 0 0 0 0 0 0 0 5
CAM 0 0 0 0 0 0 0 20
CAM High School
Thursday, Jun 17
SOFTBALL Varsity
East Union
Varsity (10-10)
CAM
Varsity (7-8)
6:00 PM
6/17
CAM High School
Thursday, Jun 17
BASEBALL Varsity

JV/V

East Union
Varsity (1-9)
CAM
Varsity (13-3)
7:30 PM
6/17
CAM High School
Friday, Jun 18
SOFTBALL Varsity
CAM
Varsity (7-8)
West Harrison
Varsity (6-8)
5:30 PM
6/18
West Harrison High School
Friday, Jun 18
BASEBALL Varsity
CAM
Varsity (13-3)
West Harrison
Varsity (9-4)
7:30 PM
6/18
West Harrison High School
Go Cougars!
News
No recent news