Tuesday, Jan 12
GIRLS BASKETBALL Varsity
50
CAM
Varsity (8-3)
56
Boyer Valley
Varsity (3-10)
final
1 2 3 4 T
CAM 0 0 0 0 50
BYRV 0 0 0 0 56
Boyer Valley Middle/High School
Tuesday, Jan 12
BOYS BASKETBALL Varsity
43
CAM
Varsity (5-5)
36
Boyer Valley
Varsity (9-3)
final
1 2 3 4 T
CAM 0 0 0 0 43
BYRV 0 0 0 0 36
Boyer Valley Middle/High School
Friday, Jan 15
GIRLS BASKETBALL Varsity

Postponed

Boyer Valley
Varsity (3-10)
Ar-We-Va
Varsity (2-10)
5:30 PM
1/15
Ar-We-Va High School
Friday, Jan 15
BOYS BASKETBALL Varsity
Boyer Valley
Varsity (9-3)
Ar-We-Va
Varsity (7-5)
7:30 PM
1/15
Ar-We-Va High School
Thursday, Jan 21
GIRLS BASKETBALL Varsity
Boyer Valley
Varsity (3-10)
Ar-We-Va
Varsity (2-10)
5:30 PM
1/21
Ar-We-Va High School
Friday, Jan 22
GIRLS BASKETBALL Varsity
Boyer Valley
Varsity (3-10)
Glidden-Ralston
Varsity (5-5)
6:00 PM
1/22
Glidden-Ralston High School
Friday, Jan 22
BOYS BASKETBALL Varsity
Boyer Valley
Varsity (9-3)
Glidden-Ralston
Varsity (2-9)
7:30 PM
1/22
Glidden-Ralston High School
Go Bulldogs!
News
No recent news