Tuesday, Jan 18
GIRLS BASKETBALL Varsity
56
Woodbine
Varsity (10-2)
49
Boyer Valley
Varsity (4-9)
final
1 2 3 4 T
WBN 12 20 11 13 56
BYRV 8 7 16 18 49
Boyer Valley Middle/High School
Tuesday, Jan 18
BOYS BASKETBALL Varsity
40
Woodbine
Varsity (6-6)
48
Boyer Valley
Varsity (10-2)
final
1 2 3 4 T
WBN 6 9 9 16 40
BYRV 14 10 5 19 48
Boyer Valley Middle/High School
Friday, Jan 21
GIRLS BASKETBALL Varsity
47
Boyer Valley
Varsity (4-7)
42
Glidden-Ralston
Varsity (5-6)
final
1 2 3 4 T
BYRV 13 12 10 12 47
G-R 16 8 13 5 42
Glidden-Ralston High School
Friday, Jan 21
BOYS BASKETBALL Varsity
58
Boyer Valley
Varsity (10-1)
34
Glidden-Ralston
Varsity (1-11)
final
1 2 3 4 T
BYRV 20 13 15 10 58
G-R 15 6 9 4 34
Glidden-Ralston High School
Monday, Jan 24
GIRLS BASKETBALL Varsity

TeamMates Night

Boyer Valley
Varsity (4-7)
West Harrison
Varsity (3-11)
6:00 PM
1/24
West Harrison High School
Monday, Jan 24
BOYS BASKETBALL Varsity
Boyer Valley
Varsity (10-1)
West Harrison
Varsity (11-2)
7:30 PM CT
1/24
West Harrison High School
Thursday, Jan 27
BOYS BASKETBALL Varsity
Griswold
Varsity (2-10)
Boyer Valley
Varsity (10-1)
7:00 PM CT
1/27
Boyer Valley Middle/High School
Friday, Jan 28
GIRLS BASKETBALL Varsity
CAM
Varsity (10-3)
Boyer Valley
Varsity (4-7)
6:00 PM CT
1/28
Boyer Valley Middle/High School
Friday, Jan 28
BOYS BASKETBALL Varsity
CAM
Varsity (9-3)
Boyer Valley
Varsity (10-1)
7:15 PM CT
1/28
Boyer Valley Middle/High School
Go Bulldogs!
News
No recent news