Monday, Nov 29
BOYS BASKETBALL Junior Varsity
64
Boyden-Hull
Junior Varsity (1-0)
49
George-Little Rock
Junior Varsity (0-1)
final
1 2 3 4 T
BYDH 16 14 22 12 64
G-LR 9 9 12 19 49
George Little Rock Community School
Tuesday, Nov 30
GIRLS BASKETBALL Freshman
32
Boyden-Hull
Freshman (1-1)
52
George-Little Rock
Freshman (1-0)
final
1 2 3 4 T
BYDH 0 0 0 0 32
G-LR 0 0 0 0 52
George Little Rock Community School
Tuesday, Nov 30
BOYS BASKETBALL Freshman
33
Boyden-Hull
Freshman (0-1)
40
George-Little Rock
Freshman (1-0)
final
1 2 3 4 T
BYDH 10 6 8 9 33
G-LR 7 8 10 15 40
George Little Rock Community School
Tuesday, Nov 30
GIRLS BASKETBALL Varsity
58
Boyden-Hull
Varsity (1-1)
26
George-Little Rock
Varsity (0-2)
final
1 2 3 4 T
BYDH 17 18 7 16 58
G-LR 9 7 3 7 26
George Little Rock Community School
Tuesday, Nov 30
BOYS BASKETBALL Varsity
78
Boyden-Hull
Varsity (1-0)
46
George-Little Rock
Varsity (0-1)
final
1 2 3 4 T
BYDH 17 20 28 13 78
G-LR 5 11 17 13 46
George Little Rock Community School
Friday, Dec 3
BOYS BASKETBALL Junior Varsity
32
Central Lyon
Junior Varsity (0-1)
47
Boyden-Hull
Junior Varsity (2-0)
final
1 2 3 4 T
C LN 0 0 0 0 32
BYDH 0 0 0 0 47
Boyden-Hull High School
Friday, Dec 3
GIRLS BASKETBALL Junior Varsity
Central Lyon
Junior Varsity (1-1)
Boyden-Hull
Junior Varsity (0-1)
4:45 PM CT
12/3
Boyden-Hull High School
Friday, Dec 3
GIRLS BASKETBALL Varsity
72
Central Lyon
Varsity (2-1)
58
Boyden-Hull
Varsity (1-2)
final
1 2 3 4 T
C LN 13 19 23 17 72
BYDH 13 12 16 17 58
Boyden-Hull High School
Friday, Dec 3
BOYS BASKETBALL Varsity
86
Central Lyon
Varsity (1-0)
78
Boyden-Hull
Varsity (1-1)
final
1 2 3 4 T
C LN 13 23 29 21 86
BYDH 17 20 22 19 78
Boyden-Hull High School
Monday, Dec 6
BOYS BASKETBALL 7th Grade
Boyden-Hull
7th Grade (2-1)
Sioux Center
7th Grade (4-1)
4:00 PM CT
12/6
Boyden Elementary School
Tuesday, Dec 7
BOYS BASKETBALL Freshman
Boyden-Hull
Freshman (0-1)
West Lyon
Freshman (1-0)
4:30 PM CT
12/7
West Lyon Community School
Tuesday, Dec 7
GIRLS BASKETBALL Freshman
Boyden-Hull
Freshman (1-1)
West Lyon
Freshman (1-0)
4:30 PM CT
12/7
Boyden-Hull High School
Tuesday, Dec 7
GIRLS BASKETBALL Varsity
Boyden-Hull
Varsity (1-2)
West Lyon
Varsity (4-0)
6:00 PM CT
12/7
West Lyon Community School
Tuesday, Dec 7
BOYS BASKETBALL Varsity
Boyden-Hull
Varsity (1-1)
West Lyon
Varsity (0-1)
7:30 PM CT
12/7
West Lyon Community School
Thursday, Dec 9
BOYS BASKETBALL 8th Grade
Boyden-Hull
8th Grade (1-0)
West Lyon
8th Grade (0-0)
4:15 PM CT
12/9
West Lyon Community School
Thursday, Dec 9
BOYS BASKETBALL 7th Grade
West Lyon
7th Grade (4-0)
Boyden-Hull
7th Grade (2-1)
4:15 PM CT
12/9
Boyden Elementary School
Friday, Dec 10
GIRLS BASKETBALL Varsity
Boyden-Hull
Varsity (1-2)
Rock Valley
Varsity (0-3)
6:00 PM CT
12/10
Rock Valley High School
Friday, Dec 10
BOYS BASKETBALL Varsity
Boyden-Hull
Varsity (1-1)
Rock Valley
Varsity (1-0)
7:30 PM CT
12/10
Rock Valley High School