Ida Grove

Friday, December 13, 2013 - TBD

Box Score

Athlete TP HG SPG

Box Score

Athlete TP HG SPG
Total Pins FINAL
# Name
1 409
2 348
3 343
4 342
5 336
High Game FINAL
# Name
1 220
2 201
3 193
4 180
4 180
Score Per Game FINAL
# Name
1 204.50
2 174.00
3 171.50
4 171.00
5 168.00
High Series FINAL
# Name
1 409
2 348
3 343
4 342
5 336
Score Per Series FINAL
# Name
1 409.00
2 348.00
3 343.00
4 342.00
5 336.00
Total Pins FINAL
# Name
1 0
1 0
1 0
High Game FINAL
# Name
1 220
2 193
3 161
Score Per Game FINAL
# Name
1 0.00
1 0.00
1 0.00
High Series FINAL
# Name
1 409
2 348
3 319
Score Per Series FINAL
# Name
1 0.00
1 0.00
1 0.00
Score Per Match FINAL
# Name
1 0.00
1 0.00
1 0.00
Baker Games Total FINAL
# Name
1 873
2 856
3 637
Baker Game Average FINAL
# Name
1 174.60
2 171.20
3 127.40