Softball 2018-19

Batting Average

1
Rylee Dunkin, 083B/C, #8

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

.440
2
Brooke Roby, FRSS, #21

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

.417
3
Ali Mockenhaupt, FR1B/P, #7

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

.411
4
Caitlyn Reed, JRU, #12

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

.374
5
Grace Bailey, FRP/1B, #10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

.373

Home Runs

1
Grace Bailey, FRP/1B, #10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

3
2
Caitlyn Reed, JRU, #12

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

1

RBI

1
Grace Bailey, FRP/1B, #10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

42
2
Ali Mockenhaupt, FR1B/P, #7

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

41
3
Caitlyn Reed, JRU, #12

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

28
3
Brooke Roby, FRSS, #21

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

28
5
Chloe Swank, SOCF, #19

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

27

Stolen Bases

1
Rylee Dunkin, 083B/C, #8

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

43
2
Brooke Roby, FRSS, #21

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

29
3
Chloe Swank, SOCF, #19

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

17
4
Addi Haines, 08RF/1B, #11

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

7
5
Jetta Sterner, FRLF/3B, #5

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

6

Earned Run Average

1
Grace Bailey, FRP/1B, #10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

2.37
2
Ali Mockenhaupt, FR1B/P, #7

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

2.56
3
Jenna Hastings, SO1B, #30

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

0.00

Wins

1
Grace Bailey, FRP/1B, #10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

18
2
Ali Mockenhaupt, FR1B/P, #7

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

11

Strikeouts

1
Grace Bailey, FRP/1B, #10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

95
2
Ali Mockenhaupt, FR1B/P, #7

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

49

Opponent Batting Average

1
Jenna Hastings, SO1B, #30

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

.000
2
Ali Mockenhaupt, FR1B/P, #7

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

.234
3
Grace Bailey, FRP/1B, #10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

.266

Fielding Percentage

1
Ali Mockenhaupt, FR1B/P, #7

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

.985
2
Rylee Dunkin, 083B/C, #8

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

.981
3
Grace Bailey, FRP/1B, #10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

.979
4
Chloe Swank, SOCF, #19

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

.944
5
Ainsley Dunkin, SR2B/RF, #3

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

.920

Thrown Out Stealing

1
Rylee Dunkin, 083B/C, #8

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

6
2
Kaya DesPlanque, JRC/3B, #6

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

1
3
Grace Bailey, FRP/1B, #10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

0
3
Ainsley Dunkin, SR2B/RF, #3

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

0
3
Chloe Durian, FRRF/2B, #2

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

0

Runs

1
Rylee Dunkin, 083B/C, #8

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

59
2
Brooke Roby, FRSS, #21

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

54
3
Addi Haines, 08RF/1B, #11

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

28
4
Grace Bailey, FRP/1B, #10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

27
4
Chloe Swank, SOCF, #19

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

27

Hits

1
Rylee Dunkin, 083B/C, #8

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

51
2
Brooke Roby, FRSS, #21

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

48
3
Grace Bailey, FRP/1B, #10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

44
3
Ali Mockenhaupt, FR1B/P, #7

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

44
5
Caitlyn Reed, JRU, #12

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

40

Singles

1
Rylee Dunkin, 083B/C, #8

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

43
2
Ali Mockenhaupt, FR1B/P, #7

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

35
3
Brooke Roby, FRSS, #21

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

30
4
Grace Bailey, FRP/1B, #10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

27
5
Chloe Durian, FRRF/2B, #2

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

24

Doubles

1
Caitlyn Reed, JRU, #12

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

15
2
Brooke Roby, FRSS, #21

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

11
3
Grace Bailey, FRP/1B, #10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

10
4
Ali Mockenhaupt, FR1B/P, #7

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

8
5
Rylee Dunkin, 083B/C, #8

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

7

Triples

1
Brooke Roby, FRSS, #21

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

7
2
Grace Bailey, FRP/1B, #10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

4
3
Chloe Swank, SOCF, #19

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

3
4
Jetta Sterner, FRLF/3B, #5

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

2
5
Ali Mockenhaupt, FR1B/P, #7

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

1

Total Bases

1
Brooke Roby, FRSS, #21

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

73.0
2
Grace Bailey, FRP/1B, #10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

71.0
3
Caitlyn Reed, JRU, #12

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

60.0
3
Rylee Dunkin, 083B/C, #8

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

60.0
5
Ali Mockenhaupt, FR1B/P, #7

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

54.0

On Base Percentage

1
Rylee Dunkin, 083B/C, #8

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

.536
2
Ali Mockenhaupt, FR1B/P, #7

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

.526
3
Brooke Roby, FRSS, #21

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

.518
4
Caitlyn Reed, JRU, #12

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

.485
5
Grace Bailey, FRP/1B, #10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

.452

Slugging Percentage

1
Brooke Roby, FRSS, #21

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

.635
2
Grace Bailey, FRP/1B, #10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

.602
3
Caitlyn Reed, JRU, #12

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

.561
4
Rylee Dunkin, 083B/C, #8

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

.517
5
Ali Mockenhaupt, FR1B/P, #7

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

.505

Walks

1
Ali Mockenhaupt, FR1B/P, #7

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

22
1
Brooke Roby, FRSS, #21

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

22
3
Rylee Dunkin, 083B/C, #8

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

21
4
Chloe Swank, SOCF, #19

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

14
5
Grace Bailey, FRP/1B, #10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

13

Hit By Pitches

1
Caitlyn Reed, JRU, #12

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

13
2
Chloe Swank, SOCF, #19

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

7
3
Grace Bailey, FRP/1B, #10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

4
3
Ali Mockenhaupt, FR1B/P, #7

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

4
5
Rylee Dunkin, 083B/C, #8

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

3

Sacrifice Bunts

1
Kaya DesPlanque, JRC/3B, #6

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

5
2
Ali Mockenhaupt, FR1B/P, #7

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

4
3
Chloe Durian, FRRF/2B, #2

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

3
3
Jetta Sterner, FRLF/3B, #5

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

3
3
Chloe Swank, SOCF, #19

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

3

Strikeouts

1
Ali Mockenhaupt, FR1B/P, #7

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

7
2
Grace Bailey, FRP/1B, #10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

9
3
Brooke Roby, FRSS, #21

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

11
4
Rylee Dunkin, 083B/C, #8

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

12
5
Jetta Sterner, FRLF/3B, #5

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

16

Pitching Appearances

1
Grace Bailey, FRP/1B, #10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

27
2
Ali Mockenhaupt, FR1B/P, #7

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

19
3
Jenna Hastings, SO1B, #30

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

1

Pitching Starts

1
Grace Bailey, FRP/1B, #10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

25
2
Ali Mockenhaupt, FR1B/P, #7

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

13

Innings Pitched

1
Grace Bailey, FRP/1B, #10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

144.7
2
Ali Mockenhaupt, FR1B/P, #7

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

71.0
3
Jenna Hastings, SO1B, #30

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

1.0

Opponent At Bats

1
Grace Bailey, FRP/1B, #10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

594
2
Ali Mockenhaupt, FR1B/P, #7

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

278
3
Jenna Hastings, SO1B, #30

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

3
4
Kaya DesPlanque, JRC/3B, #6

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

0
4
Ainsley Dunkin, SR2B/RF, #3

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

0

Hits Allowed

1
Caitlyn Reed, JRU, #12

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

0
1
Brooke Roby, FRSS, #21

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

0
1
Jetta Sterner, FRLF/3B, #5

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

0
1
Chloe Swank, SOCF, #19

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

0
1
Rylee Dunkin, 083B/C, #8

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

0

Runs Allowed

1
Kaya DesPlanque, JRC/3B, #6

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

0
1
Ainsley Dunkin, SR2B/RF, #3

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

0
1
Chloe Durian, FRRF/2B, #2

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

0
1
Jenna Hastings, SO1B, #30

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

0
1
Caitlyn Reed, JRU, #12

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

0

Earned Runs Allowed

1
Ali Mockenhaupt, FR1B/P, #7

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

26
2
Grace Bailey, FRP/1B, #10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

49
3
Jenna Hastings, SO1B, #30

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

0

Walks Allowed

1
Ali Mockenhaupt, FR1B/P, #7

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

20
2
Grace Bailey, FRP/1B, #10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

40
3
Jenna Hastings, SO1B, #30

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

1

Hit Batters

1
Kaya DesPlanque, JRC/3B, #6

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

0
1
Ainsley Dunkin, SR2B/RF, #3

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

0
1
Chloe Durian, FRRF/2B, #2

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

0
1
Jenna Hastings, SO1B, #30

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

0
1
Caitlyn Reed, JRU, #12

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

0

Sacrifices Allowed

1
Kaya DesPlanque, JRC/3B, #6

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

0
1
Ainsley Dunkin, SR2B/RF, #3

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

0
1
Chloe Durian, FRRF/2B, #2

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

0
1
Jenna Hastings, SO1B, #30

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

0
1
Caitlyn Reed, JRU, #12

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

0

Walks And Hits Per Inning Pitched

1
Ali Mockenhaupt, FR1B/P, #7

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

1.20
2
Grace Bailey, FRP/1B, #10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

1.37
3
Jenna Hastings, SO1B, #30

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

1.00

Total Chances

1
Ali Mockenhaupt, FR1B/P, #7

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

261
2
Rylee Dunkin, 083B/C, #8

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

160
3
Grace Bailey, FRP/1B, #10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

145
4
Caitlyn Reed, JRU, #12

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

143
5
Brooke Roby, FRSS, #21

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

131

Put Outs

1
Ali Mockenhaupt, FR1B/P, #7

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

226
2
Rylee Dunkin, 083B/C, #8

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

125
3
Grace Bailey, FRP/1B, #10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

92
4
Caitlyn Reed, JRU, #12

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

48
5
Brooke Roby, FRSS, #21

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

35

Assists

1
Brooke Roby, FRSS, #21

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

84
2
Caitlyn Reed, JRU, #12

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

81
3
Grace Bailey, FRP/1B, #10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

50
4
Ainsley Dunkin, SR2B/RF, #3

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

40
5
Rylee Dunkin, 083B/C, #8

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

32

Errors

1
Chloe Swank, SOCF, #19

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

2
2
Grace Bailey, FRP/1B, #10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

3
2
Rylee Dunkin, 083B/C, #8

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

3
4
Ali Mockenhaupt, FR1B/P, #7

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

4
5
Ainsley Dunkin, SR2B/RF, #3

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

6

Stolen Bases Allowed

1
Grace Bailey, FRP/1B, #10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

0
1
Ainsley Dunkin, SR2B/RF, #3

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

0
1
Chloe Durian, FRRF/2B, #2

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

0
1
Jenna Hastings, SO1B, #30

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

0
1
Ali Mockenhaupt, FR1B/P, #7

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

0