Softball 2018-19
QuikStatsQuikStats Iowa

Batting Average

1
Jalen Adams, FRP/3B, #12

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

.488
2
Tristin Doster, SOC/U, #11

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

.473
3
Tory Bennett, FRSS/U, #9

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

.439
4
Daphne Alstott, SRRF/CF, #6

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

.393
5
Aubrey Davis, SR2B, #5

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

.385

Home Runs

1
Loghen Schnetzer, JR1B/U, #20

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

14
2
Tristin Doster, SOC/U, #11

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

7
3
Chloe Wertz, SOLF, #10

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

2
4
Daphne Alstott, SRRF/CF, #6

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

1
4
Jalen Adams, FRP/3B, #12

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

1

RBI

1
Loghen Schnetzer, JR1B/U, #20

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

49
2
Tristin Doster, SOC/U, #11

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

48
3
Daphne Alstott, SRRF/CF, #6

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

34
4
Tory Bennett, FRSS/U, #9

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

33
5
Jalen Adams, FRP/3B, #12

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

32

Stolen Bases

1
Daphne Alstott, SRRF/CF, #6

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

32
2
Tory Bennett, FRSS/U, #9

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

22
3
Haley Wills, FR3B/P, #2

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

13
4
Tristin Doster, SOC/U, #11

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

10
5
Aubrey Davis, SR2B, #5

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

9

Earned Run Average

1
Jalen Adams, FRP/3B, #12

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

1.79
2
Haley Wills, FR3B/P, #2

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

2.51
3
Katelyn Werning, JRP/U, #8

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

3.50

Wins

1
Jalen Adams, FRP/3B, #12

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

24
2
Haley Wills, FR3B/P, #2

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

10
3
Katelyn Werning, JRP/U, #8

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

1

Strikeouts

1
Jalen Adams, FRP/3B, #12

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

164
2
Haley Wills, FR3B/P, #2

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

42
3
Katelyn Werning, JRP/U, #8

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

13

Opponent Batting Average

1
Jalen Adams, FRP/3B, #12

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

.180
2
Katelyn Werning, JRP/U, #8

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

.203
3
Haley Wills, FR3B/P, #2

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

.248

Fielding Percentage

1
Tristin Doster, SOC/U, #11

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

.992
2
Loghen Schnetzer, JR1B/U, #20

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

.968
3
Aubrey Davis, SR2B, #5

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

.963
4
Tory Bennett, FRSS/U, #9

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

.946
5
Jalen Adams, FRP/3B, #12

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

.943

Thrown Out Stealing

1
Tristin Doster, SOC/U, #11

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

6
2
Martyne Lowrey, FRC/DH, #4

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

1
3
Daphne Alstott, SRRF/CF, #6

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

0
3
Chloe Wertz, SOLF, #10

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

0
3
Dallas Richardson, SOLF/PR, #13

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

0

Runs

1
Tristin Doster, SOC/U, #11

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

43
1
Aubrey Davis, SR2B, #5

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

43
1
Tory Bennett, FRSS/U, #9

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

43
4
Daphne Alstott, SRRF/CF, #6

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

41
5
Haley Wills, FR3B/P, #2

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

26

Hits

1
Tory Bennett, FRSS/U, #9

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

65
2
Tristin Doster, SOC/U, #11

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

62
3
Jalen Adams, FRP/3B, #12

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

61
4
Daphne Alstott, SRRF/CF, #6

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

55
5
Aubrey Davis, SR2B, #5

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

50

Singles

1
Jalen Adams, FRP/3B, #12

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

50
2
Tory Bennett, FRSS/U, #9

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

47
3
Daphne Alstott, SRRF/CF, #6

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

46
4
Aubrey Davis, SR2B, #5

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

43
5
Haley Wills, FR3B/P, #2

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

31

Doubles

1
Tristin Doster, SOC/U, #11

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

19
2
Tory Bennett, FRSS/U, #9

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

16
3
Jalen Adams, FRP/3B, #12

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

9
4
Daphne Alstott, SRRF/CF, #6

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

8
4
Haley Wills, FR3B/P, #2

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

8

Triples

1
Tristin Doster, SOC/U, #11

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

6
2
Tory Bennett, FRSS/U, #9

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

2
3
Haley Wills, FR3B/P, #2

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

1
3
Aubrey Davis, SR2B, #5

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

1
3
Jalen Adams, FRP/3B, #12

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

1

Total Bases

1
Tristin Doster, SOC/U, #11

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

114.0
2
Loghen Schnetzer, JR1B/U, #20

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

94.0
3
Tory Bennett, FRSS/U, #9

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

85.0
4
Jalen Adams, FRP/3B, #12

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

75.0
5
Daphne Alstott, SRRF/CF, #6

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

66.0

On Base Percentage

1
Jalen Adams, FRP/3B, #12

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

.549
2
Tristin Doster, SOC/U, #11

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

.507
3
Tory Bennett, FRSS/U, #9

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

.456
4
Loghen Schnetzer, JR1B/U, #20

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

.440
5
Daphne Alstott, SRRF/CF, #6

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

.415

Slugging Percentage

1
Tristin Doster, SOC/U, #11

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

.870
2
Loghen Schnetzer, JR1B/U, #20

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

.777
3
Jalen Adams, FRP/3B, #12

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

.600
4
Tory Bennett, FRSS/U, #9

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

.574
5
Daphne Alstott, SRRF/CF, #6

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

.471

Walks

1
Loghen Schnetzer, JR1B/U, #20

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

14
2
Jalen Adams, FRP/3B, #12

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

12
3
Tristin Doster, SOC/U, #11

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

9
4
Haley Wills, FR3B/P, #2

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

8
5
Sophia Klinger, SOCF/RF, #1

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

6

Hit By Pitches

1
Jalen Adams, FRP/3B, #12

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

5
2
Aubrey Davis, SR2B, #5

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

4
2
Loghen Schnetzer, JR1B/U, #20

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

4
4
Haley Wills, FR3B/P, #2

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

2
4
Tory Bennett, FRSS/U, #9

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

2

Sacrifice Bunts

1
Haley Wills, FR3B/P, #2

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

10
1
Aubrey Davis, SR2B, #5

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

10
3
Daphne Alstott, SRRF/CF, #6

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

8
4
Chloe Wertz, SOLF, #10

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

4
4
Jalen Adams, FRP/3B, #12

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

4

Sacrifice Flys

1
Tory Bennett, FRSS/U, #9

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

3
2
Martyne Lowrey, FRC/DH, #4

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

2
2
Loghen Schnetzer, JR1B/U, #20

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

2
4
Daphne Alstott, SRRF/CF, #6

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

1
4
Chloe Wertz, SOLF, #10

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

1

Strikeouts

1
Tristin Doster, SOC/U, #11

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

3
1
Tory Bennett, FRSS/U, #9

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

3
3
Jalen Adams, FRP/3B, #12

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

5
4
Aubrey Davis, SR2B, #5

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

8
5
Loghen Schnetzer, JR1B/U, #20

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

9

Pitching Appearances

1
Jalen Adams, FRP/3B, #12

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

30
2
Haley Wills, FR3B/P, #2

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

16
3
Katelyn Werning, JRP/U, #8

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

10

Pitching Starts

1
Jalen Adams, FRP/3B, #12

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

26
2
Haley Wills, FR3B/P, #2

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

15
3
Katelyn Werning, JRP/U, #8

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

1

Innings Pitched

1
Jalen Adams, FRP/3B, #12

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

168.3
2
Haley Wills, FR3B/P, #2

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

78.0
3
Katelyn Werning, JRP/U, #8

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

16.0

Opponent At Bats

1
Jalen Adams, FRP/3B, #12

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

662
2
Haley Wills, FR3B/P, #2

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

323
3
Katelyn Werning, JRP/U, #8

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

69
4
Daphne Alstott, SRRF/CF, #6

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

0
4
Chloe Wertz, SOLF, #10

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

0

Hits Allowed

1
Daphne Alstott, SRRF/CF, #6

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

0
1
Tristin Doster, SOC/U, #11

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

0
1
Aubrey Davis, SR2B, #5

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

0
1
Tory Bennett, FRSS/U, #9

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

0
1
Loghen Schnetzer, JR1B/U, #20

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

0

Runs Allowed

1
Daphne Alstott, SRRF/CF, #6

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

0
1
Chloe Wertz, SOLF, #10

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

0
1
Dallas Richardson, SOLF/PR, #13

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

0
1
Martyne Lowrey, FRC/DH, #4

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

0
1
Tristin Doster, SOC/U, #11

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

0

Earned Runs Allowed

1
Haley Wills, FR3B/P, #2

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

28
2
Jalen Adams, FRP/3B, #12

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

43
3
Katelyn Werning, JRP/U, #8

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

8

Walks Allowed

1
Haley Wills, FR3B/P, #2

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

12
2
Jalen Adams, FRP/3B, #12

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

32
3
Katelyn Werning, JRP/U, #8

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

10

Hit Batters

1
Daphne Alstott, SRRF/CF, #6

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

0
1
Chloe Wertz, SOLF, #10

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

0
1
Dallas Richardson, SOLF/PR, #13

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

0
1
Martyne Lowrey, FRC/DH, #4

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

0
1
Tristin Doster, SOC/U, #11

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

0

Sacrifices Allowed

1
Daphne Alstott, SRRF/CF, #6

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

0
1
Chloe Wertz, SOLF, #10

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

0
1
Dallas Richardson, SOLF/PR, #13

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

0
1
Martyne Lowrey, FRC/DH, #4

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

0
1
Tristin Doster, SOC/U, #11

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

0

Walks And Hits Per Inning Pitched

1
Jalen Adams, FRP/3B, #12

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

0.90
2
Haley Wills, FR3B/P, #2

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

1.18
3
Katelyn Werning, JRP/U, #8

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

1.50

Total Chances

1
Tristin Doster, SOC/U, #11

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

241
2
Loghen Schnetzer, JR1B/U, #20

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

222
3
Tory Bennett, FRSS/U, #9

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

130
4
Haley Wills, FR3B/P, #2

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

94
5
Jalen Adams, FRP/3B, #12

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

87

Put Outs

1
Loghen Schnetzer, JR1B/U, #20

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

213
2
Tristin Doster, SOC/U, #11

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

200
3
Tory Bennett, FRSS/U, #9

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

70
4
Aubrey Davis, SR2B, #5

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

46
5
Chloe Wertz, SOLF, #10

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

38

Assists

1
Haley Wills, FR3B/P, #2

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

66
2
Tory Bennett, FRSS/U, #9

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

53
3
Jalen Adams, FRP/3B, #12

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

52
4
Tristin Doster, SOC/U, #11

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

39
5
Aubrey Davis, SR2B, #5

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

33

Errors

1
Tristin Doster, SOC/U, #11

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

2
2
Chloe Wertz, SOLF, #10

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

3
2
Aubrey Davis, SR2B, #5

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

3
4
Jalen Adams, FRP/3B, #12

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

5
5
Haley Wills, FR3B/P, #2

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

7

Stolen Bases Allowed

1
Daphne Alstott, SRRF/CF, #6

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

0
1
Chloe Wertz, SOLF, #10

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

0
1
Reese Pederson, ALUMC/3B, #15

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

0
1
Haley Wills, FR3B/P, #2

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

0
1
Aubrey Davis, SR2B, #5

Fort Dodge - Class 5A - CIML-Iowa

0