Basketball 2019-20

Points

1
Farrah Nelson, JR#20

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

151
2
Jobey Malone, SO#40

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

134
3
Kyndal Townsley, JR#24

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

130
4
Jami Wilkerson, JR#10

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

116
5
Bradie Buffington, FR#54

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

98

Assists

1
Jami Wilkerson, JR#10

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

54
2
Kyndal Townsley, JR#24

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

41
3
Keetyn Townsley, FR#14

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

32
4
Keely Malone , FR#34

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

27
5
Farrah Nelson, JR#20

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

20

Rebounds

1
Farrah Nelson, JR#20

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

196
2
Bradie Buffington, FR#54

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

122
3
Jobey Malone, SO#40

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

99
4
Melina Oepping , FR#52

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

87
5
Kyndal Townsley, JR#24

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

68

Steals

1
Jami Wilkerson, JR#10

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

48
2
Farrah Nelson, JR#20

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

47
3
Kyndal Townsley, JR#24

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

39
4
Keetyn Townsley, FR#14

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

37
5
Ali Cockerham, JR#12

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

20

Blocks

1
Bradie Buffington, FR#54

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

31
2
Jobey Malone, SO#40

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

17
3
Kyndal Townsley, JR#24

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

7
3
Keetyn Townsley, FR#14

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

7
3
Keely Malone , FR#34

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

7

Field Goals Made

1
Farrah Nelson, JR#20

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

65
2
Jobey Malone, SO#40

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

56
3
Jami Wilkerson, JR#10

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

43
4
Bradie Buffington, FR#54

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

41
5
Kyndal Townsley, JR#24

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

40

Field Goal Attempts

1
Farrah Nelson, JR#20

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

164
2
Kyndal Townsley, JR#24

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

156
3
Jami Wilkerson, JR#10

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

154
4
Jobey Malone, SO#40

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

138
5
Bradie Buffington, FR#54

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

110

Field Goal Percentage

1
Jobey Malone, SO#40

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

40.6%
1
Melina Oepping , FR#52

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

40.6%
3
Farrah Nelson, JR#20

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

39.6%
4
Bradie Buffington, FR#54

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

37.3%
5
Keetyn Townsley, FR#14

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

33.3%

Three Pointers Made

1
Jami Wilkerson, JR#10

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

24
2
Kyndal Townsley, JR#24

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

15
3
Keely Malone , FR#34

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

8
4
Keetyn Townsley, FR#14

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

7
5
Ali Cockerham, JR#12

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

6

Three Point Attempts

1
Jami Wilkerson, JR#10

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

94
2
Kyndal Townsley, JR#24

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

57
3
Keetyn Townsley, FR#14

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

34
4
Ali Cockerham, JR#12

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

25
5
Keely Malone , FR#34

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

23

Three Point Percentage

1
Kyndal Townsley, JR#24

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

26.3%
2
Jami Wilkerson, JR#10

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

25.5%
3
Ali Cockerham, JR#12

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

24.0%
4
Keetyn Townsley, FR#14

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

20.6%
5
Anna Anderson, FR#44

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

50.0%

Free Throws Made

1
Melina Oepping , FR#52

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

37
2
Kyndal Townsley, JR#24

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

35
3
Jobey Malone, SO#40

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

22
4
Farrah Nelson, JR#20

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

21
5
Bradie Buffington, FR#54

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

16

Free Throw Attempts

1
Melina Oepping , FR#52

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

68
2
Farrah Nelson, JR#20

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

64
2
Kyndal Townsley, JR#24

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

64
4
Jobey Malone, SO#40

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

50
5
Bradie Buffington, FR#54

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

31

Free Throw Percentage

1
Kyndal Townsley, JR#24

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

54.7%
2
Melina Oepping , FR#52

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

54.4%
3
Keetyn Townsley, FR#14

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

53.8%
4
Bradie Buffington, FR#54

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

51.6%
5
Jobey Malone, SO#40

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

44.0%

Effective Field Goal Percentage

1
Jobey Malone, SO#40

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

40.6%
1
Melina Oepping , FR#52

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

40.6%
3
Farrah Nelson, JR#20

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

39.6%
4
Bradie Buffington, FR#54

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

37.3%
5
Keetyn Townsley, FR#14

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

36.6%

Offensive Rebounds

1
Farrah Nelson, JR#20

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

84
2
Bradie Buffington, FR#54

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

52
3
Melina Oepping , FR#52

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

46
4
Jobey Malone, SO#40

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

44
5
Keetyn Townsley, FR#14

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

25

Defensive Rebounds

1
Farrah Nelson, JR#20

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

112
2
Bradie Buffington, FR#54

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

70
3
Jobey Malone, SO#40

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

55
4
Kyndal Townsley, JR#24

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

49
5
Jami Wilkerson, JR#10

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North - District Class 1A - Region 4

43