Basketball 2019-20
QuikStatsQuikStats Iowa

Points

1
Clara Davidson, SRG, #12

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

119
2
Jaela Parks, SRG, #24

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

108
3
Carly Hengesteg, SOG, #22

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

93
4
Lindsey Davidson, SRG, #10

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

80
5
Emma Davidson, SOG, #40

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

63

Assists

1
Clara Davidson, SRG, #12

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

31
2
Lindsey Davidson, SRG, #10

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

27
3
Carly Hengesteg, SOG, #22

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

16
3
Jaela Parks, SRG, #24

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

16
5
Ruthie Conlin, JRG, #14

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

13

Rebounds

1
Olivia Stilley, JRF, #32

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

96
2
Ruthie Conlin, JRG, #14

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

79
3
Carly Hengesteg, SOG, #22

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

73
4
Lindsey Davidson, SRG, #10

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

69
4
Jaela Parks, SRG, #24

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

69

Steals

1
Jaela Parks, SRG, #24

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

36
2
Emma Davidson, SOG, #40

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

21
3
Olivia Stilley, JRF, #32

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

17
4
Lindsey Davidson, SRG, #10

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

16
5
Clara Davidson, SRG, #12

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

15

Blocks

1
Olivia Stilley, JRF, #32

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

25
2
Ruthie Conlin, JRG, #14

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

11
3
Clara Davidson, SRG, #12

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

8
4
Jaela Parks, SRG, #24

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

6
5
Lindsey Davidson, SRG, #10

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

5

Field Goals Made

1
Clara Davidson, SRG, #12

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

39
2
Carly Hengesteg, SOG, #22

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

33
3
Jaela Parks, SRG, #24

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

28
4
Olivia Stilley, JRF, #32

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

25
5
Ruthie Conlin, JRG, #14

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

24

Field Goal Attempts

1
Clara Davidson, SRG, #12

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

142
2
Lindsey Davidson, SRG, #10

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

125
3
Jaela Parks, SRG, #24

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

100
4
Carly Hengesteg, SOG, #22

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

98
5
Emma Davidson, SOG, #40

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

93

Field Goal Percentage

1
Carly Hengesteg, SOG, #22

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

33.7%
2
Ruthie Conlin, JRG, #14

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

32.4%
3
Olivia Stilley, JRF, #32

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

29.1%
4
Jaela Parks, SRG, #24

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

28.0%
5
Clara Davidson, SRG, #12

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

27.5%

Three Pointers Made

1
Clara Davidson, SRG, #12

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

36
2
Lindsey Davidson, SRG, #10

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

20
3
Emma Davidson, SOG, #40

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

16
4
Carly Hengesteg, SOG, #22

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

2
5
Ruthie Conlin, JRG, #14

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

1

Three Point Attempts

1
Clara Davidson, SRG, #12

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

131
2
Lindsey Davidson, SRG, #10

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

93
3
Emma Davidson, SOG, #40

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

68
4
Olivia Stilley, JRF, #32

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

9
5
Destiny Tyler, FRG, #52

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

7

Three Point Percentage

1
Clara Davidson, SRG, #12

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

27.5%
2
Emma Davidson, SOG, #40

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

23.5%
3
Lindsey Davidson, SRG, #10

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

21.5%
4
Sydney Welch, JRG, #20

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

20.0%
5
Carly Hengesteg, SOG, #22

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

50.0%

Free Throws Made

1
Jaela Parks, SRG, #24

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

51
2
Carly Hengesteg, SOG, #22

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

25
3
Lindsey Davidson, SRG, #10

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

14
4
Ruthie Conlin, JRG, #14

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

9
5
Clara Davidson, SRG, #12

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

5

Free Throw Attempts

1
Jaela Parks, SRG, #24

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

62
2
Carly Hengesteg, SOG, #22

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

42
3
Olivia Stilley, JRF, #32

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

27
4
Lindsey Davidson, SRG, #10

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

26
5
Ruthie Conlin, JRG, #14

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

15

Free Throw Percentage

1
Jaela Parks, SRG, #24

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

82.3%
2
Ruthie Conlin, JRG, #14

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

60.0%
3
Carly Hengesteg, SOG, #22

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

59.5%
4
Lindsey Davidson, SRG, #10

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

53.8%
5
Clara Davidson, SRG, #12

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

45.5%

Effective Field Goal Percentage

1
Clara Davidson, SRG, #12

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

40.1%
2
Carly Hengesteg, SOG, #22

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

34.7%
3
Ruthie Conlin, JRG, #14

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

33.1%
4
Emma Davidson, SOG, #40

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

32.3%
5
Olivia Stilley, JRF, #32

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

29.1%

Offensive Rebounds

1
Carly Hengesteg, SOG, #22

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

38
2
Jaela Parks, SRG, #24

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

28
2
Olivia Stilley, JRF, #32

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

28
4
Ruthie Conlin, JRG, #14

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

25
5
Marli Backhaus, SOF, #34

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

13

Defensive Rebounds

1
Olivia Stilley, JRF, #32

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

68
2
Lindsey Davidson, SRG, #10

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

62
3
Clara Davidson, SRG, #12

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

58
4
Ruthie Conlin, JRG, #14

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

54
5
Emma Davidson, SOG, #40

Northwood-Kensett - Class 1A - Top of Iowa East - District Class 1A - Region 2

52