Basketball 2019-20

Points

1
Kori Wedeking, SRG, #50

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

372
2
Janet Borchardt, SRC, #10

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

371
3
Chloe Ross, SRG, #24

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

183
4
Emma Poppe, SRF, #22

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

182
5
Cheyenne Behrends, JRG, #34

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

140

Assists

1
Kori Wedeking, SRG, #50

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

125
2
Chloe Ross, SRG, #24

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

83
3
Cheyenne Behrends, JRG, #34

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

63
4
Emma Poppe, SRF, #22

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

38
5
Janet Borchardt, SRC, #10

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

29

Rebounds

1
Kori Wedeking, SRG, #50

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

133
2
Janet Borchardt, SRC, #10

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

127
3
Emma Poppe, SRF, #22

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

94
4
Chloe Ross, SRG, #24

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

85
5
Cheyenne Behrends, JRG, #34

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

79

Steals

1
Kori Wedeking, SRG, #50

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

115
2
Chloe Ross, SRG, #24

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

70
3
Cheyenne Behrends, JRG, #34

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

56
4
Emma Poppe, SRF, #22

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

48
5
Janet Borchardt, SRC, #10

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

38

Blocks

1
Janet Borchardt, SRC, #10

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

53
2
Kori Wedeking, SRG, #50

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

14
3
Katie Stirling, JRC, #30

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

8
4
Emma Poppe, SRF, #22

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

5
5
Chloe Ross, SRG, #24

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

3

Field Goals Made

1
Janet Borchardt, SRC, #10

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

140
2
Kori Wedeking, SRG, #50

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

139
3
Emma Poppe, SRF, #22

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

77
4
Chloe Ross, SRG, #24

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

64
5
Cheyenne Behrends, JRG, #34

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

50

Field Goal Attempts

1
Kori Wedeking, SRG, #50

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

265
2
Janet Borchardt, SRC, #10

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

241
3
Emma Poppe, SRF, #22

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

205
4
Chloe Ross, SRG, #24

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

177
5
Cheyenne Behrends, JRG, #34

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

110

Field Goal Percentage

1
Janet Borchardt, SRC, #10

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

58.1%
2
Kori Wedeking, SRG, #50

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

52.5%
3
Cheyenne Behrends, JRG, #34

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

45.5%
4
Katie Stirling, JRC, #30

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

39.2%
5
Emma Poppe, SRF, #22

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

37.6%

Three Pointers Made

1
Kori Wedeking, SRG, #50

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

68
2
Chloe Ross, SRG, #24

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

22
2
Katie Stirling, JRC, #30

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

22
4
Cheyenne Behrends, JRG, #34

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

8
4
Emma Poppe, SRF, #22

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

8

Three Point Attempts

1
Kori Wedeking, SRG, #50

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

141
2
Chloe Ross, SRG, #24

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

83
3
Katie Stirling, JRC, #30

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

55
4
Cheyenne Behrends, JRG, #34

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

35
5
Emma Poppe, SRF, #22

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

30

Three Point Percentage

1
Kori Wedeking, SRG, #50

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

48.2%
2
Katie Stirling, JRC, #30

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

40.0%
3
Makenzie Bloker, JRG, #32

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

29.2%
4
Emma Poppe, SRF, #22

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

26.7%
5
Chloe Ross, SRG, #24

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

26.5%

Free Throws Made

1
Janet Borchardt, SRC, #10

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

87
2
Chloe Ross, SRG, #24

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

33
3
Cheyenne Behrends, JRG, #34

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

32
4
Kori Wedeking, SRG, #50

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

26
5
Emma Poppe, SRF, #22

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

20

Free Throw Attempts

1
Janet Borchardt, SRC, #10

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

106
2
Cheyenne Behrends, JRG, #34

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

67
3
Chloe Ross, SRG, #24

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

54
4
Kori Wedeking, SRG, #50

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

36
5
Emma Poppe, SRF, #22

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

33

Free Throw Percentage

1
Janet Borchardt, SRC, #10

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

82.1%
2
Kori Wedeking, SRG, #50

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

72.2%
3
Chloe Ross, SRG, #24

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

61.1%
4
Emma Poppe, SRF, #22

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

60.6%
5
Cheyenne Behrends, JRG, #34

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

47.8%

Effective Field Goal Percentage

1
Kori Wedeking, SRG, #50

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

65.3%
2
Janet Borchardt, SRC, #10

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

58.9%
3
Katie Stirling, JRC, #30

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

53.2%
4
Cheyenne Behrends, JRG, #34

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

49.1%
5
Chloe Ross, SRG, #24

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

42.4%

Offensive Rebounds

1
Janet Borchardt, SRC, #10

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

60
2
Cheyenne Behrends, JRG, #34

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

45
3
Kori Wedeking, SRG, #50

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

41
4
Emma Poppe, SRF, #22

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

24
5
Chloe Ross, SRG, #24

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

22

Defensive Rebounds

1
Kori Wedeking, SRG, #50

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

92
2
Emma Poppe, SRF, #22

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

70
3
Janet Borchardt, SRC, #10

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

67
4
Chloe Ross, SRG, #24

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

63
5
Cheyenne Behrends, JRG, #34

Clarksville - Class 1A - Iowa Star North - District Class 1A - Region 3

34