Baseball 2018-19

Batting Average

1
Kade Dunkin, SO#13

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

.370
2
Nathan Smith, SO#2

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

.329
3
Austin Test, JR#8

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

.323
4
Dallas Clark, FR#30

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

.293
4
Zach Peterson, JR#3

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

.293

RBI

1
Daniel Beary, SR#4

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

23
2
Kade Dunkin, SO#13

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

21
3
Hunter McCombs, JR#17

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

14
4
Nathan Smith, SO#2

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

13
5
Austin Test, JR#8

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

12

Stolen Bases

1
Kade Dunkin, SO#13

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

36
2
Daniel Beary, SR#4

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

22
3
Zach Peterson, JR#3

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

21
4
Brock DenBurger, SR#10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

18
5
Hunter McCombs, JR#17

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

11

Earned Run Average

1
Brock DenBurger, SR#10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

1.82
2
Kade Dunkin, SO#13

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

2.17
3
Brayden DenBurger, SO#12

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

2.23
4
Zach Peterson, JR#3

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

3.91
5
Dallas Clark, FR#30

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

4.77

Wins

1
Brock DenBurger, SR#10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

4
1
Zach Peterson, JR#3

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

4
3
Kade Dunkin, SO#13

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

2
3
Brayden DenBurger, SO#12

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

2
5
Daniel Beary, SR#4

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

1

Strikeouts

1
Brock DenBurger, SR#10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

58
2
Kade Dunkin, SO#13

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

33
3
Zach Peterson, JR#3

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

22
4
Dallas Clark, FR#30

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

13
5
Brayden DenBurger, SO#12

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

12

Opponent Batting Average

1
Brock DenBurger, SR#10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

.165
2
Brayden DenBurger, SO#12

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

.186
3
Kade Dunkin, SO#13

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

.215
4
Dallas Clark, FR#30

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

.270
5
Zach Peterson, JR#3

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

.272

Fielding Percentage

1
Brett Sedlock , SO#6

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

.961
2
Jace Nichols, SO#11

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

.956
3
Brock DenBurger, SR#10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

.952
4
Daniel Beary, SR#4

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

.951
5
Kade Dunkin, SO#13

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

.882

Thrown Out Stealing

1
Daniel Beary, SR#4

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

6
2
Brock DenBurger, SR#10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

2
3
Zach Peterson, JR#3

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

1
4
Dallas Clark, FR#30

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

0
4
Kade Dunkin, SO#13

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

0

Runs

1
Kade Dunkin, SO#13

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

29
2
Zach Peterson, JR#3

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

23
3
Daniel Beary, SR#4

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

21
4
Brock DenBurger, SR#10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

19
5
Dallas Clark, FR#30

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

11

Hits

1
Kade Dunkin, SO#13

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

27
2
Zach Peterson, JR#3

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

24
2
Nathan Smith, SO#2

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

24
4
Daniel Beary, SR#4

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

22
5
Austin Test, JR#8

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

21

Singles

1
Zach Peterson, JR#3

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

23
2
Kade Dunkin, SO#13

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

20
2
Austin Test, JR#8

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

20
4
Nathan Smith, SO#2

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

17
5
Daniel Beary, SR#4

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

14

Doubles

1
Daniel Beary, SR#4

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

8
2
Kade Dunkin, SO#13

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

6
2
Nathan Smith, SO#2

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

6
4
Brock DenBurger, SR#10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

5
5
Dallas Clark, FR#30

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

4

Triples

1
Kade Dunkin, SO#13

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

1
1
Hunter McCombs, JR#17

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

1
1
Nathan Smith, SO#2

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

1

Total Bases

1
Kade Dunkin, SO#13

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

35.0
2
Nathan Smith, SO#2

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

32.0
3
Daniel Beary, SR#4

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

30.0
4
Zach Peterson, JR#3

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

25.0
5
Austin Test, JR#8

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

22.0

On Base Percentage

1
Kade Dunkin, SO#13

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

.549
2
Austin Test, JR#8

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

.477
3
Daniel Beary, SR#4

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

.439
4
Zach Peterson, JR#3

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

.408
5
Dallas Clark, FR#30

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

.379

Slugging Percentage

1
Kade Dunkin, SO#13

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

.479
2
Nathan Smith, SO#2

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

.438
3
Daniel Beary, SR#4

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

.390
4
Dallas Clark, FR#30

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

.362
5
Austin Test, JR#8

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

.338

Walks

1
Kade Dunkin, SO#13

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

18
2
Daniel Beary, SR#4

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

17
2
Austin Test, JR#8

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

17
4
Zach Peterson, JR#3

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

15
5
Brock DenBurger, SR#10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

10

Hit By Pitches

1
Brock DenBurger, SR#10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

11
1
Kade Dunkin, SO#13

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

11
3
Daniel Beary, SR#4

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

4
4
Levi Messamaker, SO#9

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

3
4
Austin Test, JR#8

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

3

Sacrifice Bunts

1
Zach Peterson, JR#3

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

3
2
Daniel Beary, SR#4

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

2
2
Jace Nichols, SO#11

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

2
4
Dallas Clark, FR#30

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

1
4
Mason Sanders, SO#1

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

1

Sacrifice Flys

1
Austin Test, JR#8

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

1

Strikeouts

1
Kade Dunkin, SO#13

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

7
2
Zach Peterson, JR#3

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

12
3
Nathan Smith, SO#2

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

14
4
Austin Test, JR#8

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

15
5
Daniel Beary, SR#4

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

16

Pitching Appearances

1
Zach Peterson, JR#3

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

14
2
Kade Dunkin, SO#13

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

12
3
Brayden DenBurger, SO#12

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

11
4
Dallas Clark, FR#30

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

9
4
Brock DenBurger, SR#10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

9

Pitching Starts

1
Brock DenBurger, SR#10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

9
2
Kade Dunkin, SO#13

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

6
2
Zach Peterson, JR#3

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

6
4
Daniel Beary, SR#4

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

4
5
Nathan Smith, SO#2

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

1

Innings Pitched

1
Brock DenBurger, SR#10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

42.3
2
Kade Dunkin, SO#13

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

38.7
3
Zach Peterson, JR#3

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

34.0
4
Brayden DenBurger, SO#12

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

15.7
5
Dallas Clark, FR#30

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

14.7

Opponent At Bats

1
Brock DenBurger, SR#10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

164
2
Kade Dunkin, SO#13

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

163
3
Zach Peterson, JR#3

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

151
4
Dallas Clark, FR#30

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

63
5
Daniel Beary, SR#4

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

62

Hits Allowed

1
Austin Test, JR#8

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

0
2
Hunter McCombs, JR#17

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

1
3
Nathan Smith, SO#2

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

12
4
Dallas Clark, FR#30

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

17
5
Daniel Beary, SR#4

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

20

Runs Allowed

1
Hunter McCombs, JR#17

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

0
1
Levi Messamaker, SO#9

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

0
1
Brett Sedlock , SO#6

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

0
1
Austin Test, JR#8

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

0
1
Trenton Reed, JR#44

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

0

Earned Runs Allowed

1
Brayden DenBurger, SO#12

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

5
2
Dallas Clark, FR#30

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

10
3
Daniel Beary, SR#4

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

11
3
Brock DenBurger, SR#10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

11
5
Kade Dunkin, SO#13

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

12

Walks Allowed

1
Dallas Clark, FR#30

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

10
2
Kade Dunkin, SO#13

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

13
3
Brayden DenBurger, SO#12

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

14
4
Daniel Beary, SR#4

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

15
5
Zach Peterson, JR#3

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

21

Hit Batters

1
Hunter McCombs, JR#17

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

0
1
Levi Messamaker, SO#9

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

0
1
Jace Nichols, SO#11

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

0
1
Mason Sanders, SO#1

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

0
1
Brett Sedlock , SO#6

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

0

Sacrifices Allowed

1
Daniel Beary, SR#4

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

0
1
Dallas Clark, FR#30

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

0
1
Hunter McCombs, JR#17

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

0
1
Levi Messamaker, SO#9

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

0
1
Jace Nichols, SO#11

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

0

Walks And Hits Per Inning Pitched

1
Brock DenBurger, SR#10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

1.18
2
Kade Dunkin, SO#13

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

1.24
3
Brayden DenBurger, SO#12

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

1.60
4
Zach Peterson, JR#3

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

1.82
5
Dallas Clark, FR#30

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

1.84

Total Chances

1
Daniel Beary, SR#4

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

122
2
Zach Peterson, JR#3

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

99
3
Kade Dunkin, SO#13

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

85
4
Brock DenBurger, SR#10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

84
5
Nathan Smith, SO#2

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

73

Put Outs

1
Daniel Beary, SR#4

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

104
2
Brock DenBurger, SR#10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

60
3
Brett Sedlock , SO#6

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

47
4
Nathan Smith, SO#2

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

46
5
Zach Peterson, JR#3

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

45

Assists

1
Kade Dunkin, SO#13

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

46
2
Zach Peterson, JR#3

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

37
3
Brock DenBurger, SR#10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

20
4
Jace Nichols, SO#11

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

19
5
Nathan Smith, SO#2

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

16

Errors

1
Jace Nichols, SO#11

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

2
1
Brett Sedlock , SO#6

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

2
3
Brock DenBurger, SR#10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

4
4
Daniel Beary, SR#4

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

6
5
Kade Dunkin, SO#13

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

10

Stolen Bases Allowed

1
Dallas Clark, FR#30

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

0
1
Kade Dunkin, SO#13

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

0
1
Hunter McCombs, JR#17

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

0
1
Levi Messamaker, SO#9

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

0
1
Jace Nichols, SO#11

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

0