Baseball 2018-19
QuikStatsQuikStats Iowa

Batting Average

1
Dalton Lovell, SRCF/U, #44

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

.527
2
Blaise Cooper, SRLF/U, #7

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

.262
3
Cole Metz, FRC/U, #31

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

.247
4
Steven Krpan, SORF/U, #5

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

.245
5
Ryan Krpan, SOSS/P, #10

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

.152

Home Runs

1
Dalton Lovell, SRCF/U, #44

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

5

RBI

1
Dalton Lovell, SRCF/U, #44

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

28
2
Blaise Cooper, SRLF/U, #7

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

23
3
Ryan Krpan, SOSS/P, #10

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

13
4
Steven Krpan, SORF/U, #5

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

11
5
Cole Metz, FRC/U, #31

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

8

Stolen Bases

1
Ryan Krpan, SOSS/P, #10

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

16
2
Blaise Cooper, SRLF/U, #7

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

10
3
Steven Krpan, SORF/U, #5

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

9
4
Cole Metz, FRC/U, #31

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

7
5
Eric Karpan, SRP/U, #3

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

5

Earned Run Average

1
Ryan Krpan, SOSS/P, #10

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

3.73
2
Blaise Cooper, SRLF/U, #7

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

6.74
3
Eric Karpan, SRP/U, #3

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

7.00
4
Steven Krpan, SORF/U, #5

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

7.26
5
Owen Suntken, 081B/U, #27

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

18.90

Wins

1
Ryan Krpan, SOSS/P, #10

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

4
2
Dalton Lovell, SRCF/U, #44

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

1
2
Cole Metz, FRC/U, #31

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

1

Strikeouts

1
Ryan Krpan, SOSS/P, #10

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

60
2
Steven Krpan, SORF/U, #5

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

37
3
Eric Karpan, SRP/U, #3

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

21
4
Blaise Cooper, SRLF/U, #7

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

14
5
Dalton Lovell, SRCF/U, #44

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

7

Opponent Batting Average

1
Logan Godfrey, 082B/U, #12

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

.151
2
Ryan Krpan, SOSS/P, #10

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

.194
3
Eric Karpan, SRP/U, #3

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

.200
4
Owen Suntken, 081B/U, #27

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

.206
5
Blaise Cooper, SRLF/U, #7

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

.250

Fielding Percentage

1
Steven Krpan, SORF/U, #5

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

.946
2
Blaise Cooper, SRLF/U, #7

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

.915
3
Ryan Krpan, SOSS/P, #10

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

.877
4
Logan Godfrey, 082B/U, #12

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

.727
5
Dalton Lovell, SRCF/U, #44

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

.717

Thrown Out Stealing

1
Blaise Cooper, SRLF/U, #7

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

0
1
Derien Jones, JR3B/U, #1

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

0
1
Eric Karpan, SRP/U, #3

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

0
1
Ryan Krpan, SOSS/P, #10

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

0
1
Steven Krpan, SORF/U, #5

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

0

Runs

1
Dalton Lovell, SRCF/U, #44

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

26
2
Cole Metz, FRC/U, #31

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

24
3
Steven Krpan, SORF/U, #5

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

19
4
Blaise Cooper, SRLF/U, #7

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

12
5
Ryan Krpan, SOSS/P, #10

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

11

Hits

1
Dalton Lovell, SRCF/U, #44

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

39
2
Steven Krpan, SORF/U, #5

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

23
3
Cole Metz, FRC/U, #31

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

22
4
Blaise Cooper, SRLF/U, #7

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

21
5
Ryan Krpan, SOSS/P, #10

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

10

Singles

1
Dalton Lovell, SRCF/U, #44

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

25
2
Steven Krpan, SORF/U, #5

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

20
3
Blaise Cooper, SRLF/U, #7

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

19
4
Cole Metz, FRC/U, #31

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

18
5
Ryan Krpan, SOSS/P, #10

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

7

Doubles

1
Dalton Lovell, SRCF/U, #44

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

9
2
Cole Metz, FRC/U, #31

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

4
3
Ryan Krpan, SOSS/P, #10

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

3
3
Steven Krpan, SORF/U, #5

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

3
5
Blaise Cooper, SRLF/U, #7

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

2

Triples

1
Eric Karpan, SRP/U, #3

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

1

Total Bases

1
Dalton Lovell, SRCF/U, #44

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

63.0
2
Steven Krpan, SORF/U, #5

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

26.0
2
Cole Metz, FRC/U, #31

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

26.0
4
Blaise Cooper, SRLF/U, #7

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

23.0
5
Eric Karpan, SRP/U, #3

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

13.0

On Base Percentage

1
Dalton Lovell, SRCF/U, #44

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

.631
2
Ryan Krpan, SOSS/P, #10

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

.404
3
Cole Metz, FRC/U, #31

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

.385
4
Blaise Cooper, SRLF/U, #7

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

.372
5
Anthony Schneider, FRRF/U, #15

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

.321

Slugging Percentage

1
Dalton Lovell, SRCF/U, #44

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

.851
2
Cole Metz, FRC/U, #31

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

.292
3
Blaise Cooper, SRLF/U, #7

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

.288
4
Steven Krpan, SORF/U, #5

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

.277
5
Ryan Krpan, SOSS/P, #10

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

.197

Walks

1
Ryan Krpan, SOSS/P, #10

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

24
2
Anthony Schneider, FRRF/U, #15

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

23
3
Dalton Lovell, SRCF/U, #44

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

19
4
Cole Metz, FRC/U, #31

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

15
5
Blaise Cooper, SRLF/U, #7

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

12

Hit By Pitches

1
Dalton Lovell, SRCF/U, #44

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

7
2
Cole Metz, FRC/U, #31

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

5
3
Ryan Krpan, SOSS/P, #10

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

4
3
Max Enfield, 08C/U, #23

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

4
5
Derien Jones, JR3B/U, #1

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

3

Sacrifice Bunts

1
Ryan Krpan, SOSS/P, #10

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

1
1
Steven Krpan, SORF/U, #5

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

1
1
Cole Metz, FRC/U, #31

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

1

Sacrifice Flys

1
Dalton Lovell, SRCF/U, #44

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

3
2
Eric Karpan, SRP/U, #3

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

1

Strikeouts

1
Dalton Lovell, SRCF/U, #44

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

12
2
Blaise Cooper, SRLF/U, #7

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

14
3
Steven Krpan, SORF/U, #5

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

17
4
Ryan Krpan, SOSS/P, #10

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

24
5
Owen Suntken, 081B/U, #27

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

26

Pitching Appearances

1
Blaise Cooper, SRLF/U, #7

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

13
1
Steven Krpan, SORF/U, #5

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

13
3
Ryan Krpan, SOSS/P, #10

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

9
3
Logan Godfrey, 082B/U, #12

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

9
5
Cole Metz, FRC/U, #31

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

8

Pitching Starts

1
Ryan Krpan, SOSS/P, #10

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

8
2
Steven Krpan, SORF/U, #5

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

7
3
Blaise Cooper, SRLF/U, #7

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

5
4
Eric Karpan, SRP/U, #3

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

4
5
Owen Suntken, 081B/U, #27

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

3

Innings Pitched

1
Ryan Krpan, SOSS/P, #10

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

45.0
2
Steven Krpan, SORF/U, #5

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

35.7
3
Blaise Cooper, SRLF/U, #7

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

27.0
4
Eric Karpan, SRP/U, #3

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

15.0
5
Owen Suntken, 081B/U, #27

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

13.3

Opponent At Bats

1
Ryan Krpan, SOSS/P, #10

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

227
2
Steven Krpan, SORF/U, #5

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

214
3
Blaise Cooper, SRLF/U, #7

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

188
4
Owen Suntken, 081B/U, #27

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

102
5
Dalton Lovell, SRCF/U, #44

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

86

Hits Allowed

1
Anthony Schneider, FRRF/U, #15

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

1
2
Cole Metz, FRC/U, #31

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

13
3
Owen Suntken, 081B/U, #27

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

21
4
Dalton Lovell, SRCF/U, #44

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

22
5
Ryan Krpan, SOSS/P, #10

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

44

Runs Allowed

1
Cayden Butrum, 08RF/U, #17

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

0
1
Tyler Gyles, 08RF/U, #32

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

0
3
Max Enfield, 08C/U, #23

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

4
4
Anthony Schneider, FRRF/U, #15

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

5
5
Cole Metz, FRC/U, #31

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

13

Earned Runs Allowed

1
Eric Karpan, SRP/U, #3

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

15
2
Ryan Krpan, SOSS/P, #10

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

24
3
Blaise Cooper, SRLF/U, #7

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

26
4
Owen Suntken, 081B/U, #27

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

36
5
Steven Krpan, SORF/U, #5

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

37

Walks Allowed

1
Eric Karpan, SRP/U, #3

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

16
2
Blaise Cooper, SRLF/U, #7

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

23
3
Steven Krpan, SORF/U, #5

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

27
4
Ryan Krpan, SOSS/P, #10

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

33
5
Owen Suntken, 081B/U, #27

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

36

Hit Batters

1
Anthony Schneider, FRRF/U, #15

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

0
1
Cayden Butrum, 08RF/U, #17

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

0
1
Tyler Gyles, 08RF/U, #32

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

0
4
Max Enfield, 08C/U, #23

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

1
5
Owen Suntken, 081B/U, #27

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

2

Sacrifices Allowed

1
Blaise Cooper, SRLF/U, #7

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

0
1
Derien Jones, JR3B/U, #1

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

0
1
Eric Karpan, SRP/U, #3

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

0
1
Ryan Krpan, SOSS/P, #10

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

0
1
Steven Krpan, SORF/U, #5

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

0

Walks And Hits Per Inning Pitched

1
Ryan Krpan, SOSS/P, #10

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

1.71
2
Eric Karpan, SRP/U, #3

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

2.20
3
Steven Krpan, SORF/U, #5

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

2.38
4
Blaise Cooper, SRLF/U, #7

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

2.59
5
Owen Suntken, 081B/U, #27

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

4.28

Total Chances

1
Ryan Krpan, SOSS/P, #10

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

163
2
Steven Krpan, SORF/U, #5

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

93
3
Blaise Cooper, SRLF/U, #7

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

59
4
Dalton Lovell, SRCF/U, #44

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

53
5
Owen Suntken, 081B/U, #27

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

48

Put Outs

1
Ryan Krpan, SOSS/P, #10

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

143
2
Steven Krpan, SORF/U, #5

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

88
3
Blaise Cooper, SRLF/U, #7

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

54
4
Eric Karpan, SRP/U, #3

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

39
5
Dalton Lovell, SRCF/U, #44

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

38

Errors

1
Blaise Cooper, SRLF/U, #7

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

5
1
Steven Krpan, SORF/U, #5

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

5
3
Logan Godfrey, 082B/U, #12

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

12
4
Owen Suntken, 081B/U, #27

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

14
5
Dalton Lovell, SRCF/U, #44

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

15

Stolen Bases Allowed

1
Blaise Cooper, SRLF/U, #7

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

0
1
Derien Jones, JR3B/U, #1

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

0
1
Eric Karpan, SRP/U, #3

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

0
1
Ryan Krpan, SOSS/P, #10

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

0
1
Steven Krpan, SORF/U, #5

Melcher-Dallas - Class 1A - Bluegrass - District 1A-12

0